title Thông tin cần biết

Thay đổi phương thức tiếp nhận thông tin điều chỉnh trên Sổ Sức khỏe điện tử (17/09/2021)
Cuối tháng 8/2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (HCDC) đã triển khai kênh tiếp nhận thông tin tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 của người dân TP.HCM để thực hiện điều chỉnh trên Sổ Sức khỏe điện tử.
QUẬN 7 THÀNH LẬP 31 TRẠM Y TẾ LƯU ĐỘNG ĐỂ KỊP THỜI CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN (25/08/2021)
Về các giải pháp giãn cách xã hội trong thời gian từ ngày 23 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 9 năm 2021 (23/08/2021)
Quận 7 chung tay cùng người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 (19/08/2021)
Quận 7 hỗ trợ lao động tự do và hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid- 19. (19/08/2021)
Ngày 06/8/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có văn bản số 2627/UBND-VX về việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo và lao động tự do gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 (đợt 2). Theo đó quận 7 sẽ hỗ trợ cụ thể như sau:
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HUYỆN NHÀ BÈ VÀ QUẬN 7 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHO VAY NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC, TRẢ LƯƠNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP. (05/08/2021)
TIẾP NHẬN, XỬ LÝ THÔNG TIN LIÊN QUAN PHÒNG, CHỐNG COVID-19 TRÊN CỔNG THÔNG TIN 1022 (14/07/2021)
MỘT SỐ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ, Y TẾ KHI THỰC HIỆN TINH THẦN NỘI DUNG CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG (14/07/2021)
DANH SÁCH ĐIỂM BÁN CÁC MẶT HÀNG THIẾT YẾU TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7 (10/07/2021)
Công văn số 2689/UBND-LĐTBXH Ngày 03/06/2021 của UBND quận 7 (04/06/2021)
V/v khảo sát tình hình doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh găp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến việc làm của người lao động
Xem theo ngày:
Tìm