title Thông tin cần biết

Quận 7 chú trọng Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức (09/08/2022)
Căn cứ Kế hoạch 512/KH-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị quận năm 2022.
Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 14/07/2022 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 (15/07/2022)
Về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 năm 2022
Thông báo số 2321/TB-UBND ngày 01/07/2022 của Ủy ban nhận dân quận 7 (05/07/2022)
Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2022
Thông báo tuyển cộng tác viên dịch thuật (24/06/2022)
Cộng tác viên dịch thuật đã và đang trở thành một công việc hấp dẫn đối với bất cứ ai có khả năng sử dụng linh hoạt vốn ngoại ngữ của mình, thời gian làm việc không bị gò bó, khi có việc cá nhân có thể chủ động sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, đảm bảo được công việc.
Cộng tác viên dịch thuật năm 2022 (17/06/2022)
Nhằm nâng cao tính minh bạch trong giải quyết hồ sơ hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi muốn dịch các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài, Phòng tư pháp Quận 7 niêm yết danh sách cộng tác viên dịch thuật năm 2022 gồm các ông/bà có tên sau:
Quyết định số 300/QĐ-BTGPMB ngày 30/05/2022 của Ban Bồi thường GPMB quận 7 (30/05/2022)
Về việc công nhận kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 7 năm 2022
Thông báo số 301/TB-HĐTD ngày 30/05/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (30/05/2022)
Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức kỳ tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7
Thông báo số 291/TB-HĐTD ngày 25/05/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (27/05/2022)
Kết quả xét tuyển vòng 2 tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 năm 2022
Thông báo số 1557/TB-UBND ngày 12/05/2022 của Ủy ban nhận dân quận 7 (24/05/2022)
Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức kỳ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2022
Chi cục thống kê quận 7 triển khai điều tra doanh nghiệp năm 2022 (17/05/2022)
Xem theo ngày:
Tìm