title Thông tin cần biết

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI QUẬN TỪ NGÀY 01/04/2020 ĐẾN NGÀY 15/04/2020 (03/04/2020)
NHẰM THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống bệnh COVID-19 cho người dân và cộng đồng. (03/04/2020)
Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, để phòng tránh lây lan dịch bênh tại cộng đồng. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 1708/SYT-NVY ngày 27/3/2020 về hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống bệnh COVID-19 cho người dân và cộng đồng. Nội dung hướng dẫn cụ thể như sau:
Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, triển khai công tác điều tra doanh nghiệp năm 2020 qua mạng Internet. (01/04/2020)
Để thực hiện Quyết định số 1193/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Quyết định số 5191/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc Tổ chức rà soát và điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn quận 7.
Chương trình "Bài tập thể dục tại nhà" phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 (31/03/2020)
Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh có thực hiện phát sóng chương trình "Bài tập thể dục tại nhà" để nhân dân tăng cường rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên các kênh của Đài, cụ thể như sau:
MỘT SỐ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 (27/03/2020)
Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông 2020 (27/03/2020)
Ngày 24/3/2020, Ban an toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 119/BATGT về kế hoạch tổ chức Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông 2020. Theo đó quy định:
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 12/2020 (27/03/2020)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 12/2020
Thông báo số 179/TB-BTGPMB ngày 10/03/2020 của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng (23/03/2020)
Tuyển dụng viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 năm 2020
KẾT LUẬN THANH TRA số 1045/KL-UBND ngày 11/03/2019 của UBND quận 7 (20/03/2020)
Về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc chấp hành các quy định pháp luật về Tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và đơn khác tại Ủy ban nhân dân phường Tân Phú
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 11/2020 (17/03/2020)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 11/2020
Xem theo ngày:
Tìm