title Thông tin cần biết

PHÒNG SẤM SÉT MÙA MƯA BÃO (19/09/2019)
Sấm sét là một hiện tượng thiên nhiên, có thể đánh vào bất kỳ đâu, bất kỳ đối tượng hoặc vật thể nào khi có đủ các yếu tố hình thành. Đồng thời, sấm sét còn có khả năng phát ra tia lửa và dòng điện đủ mạnh gây chết người hoặc bị thương, cháy nhà cửa, nổ khu vực tích trữ khí cháy cao, làm đổ cây cối, hư hại tài sản... Nhằm ngăn ngừa thiệt hại do sấm sét gây ra cũng như góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản cho con người, Công an Quận 7 khuyến cáo một số biện pháp, giải pháp phòng ngừa chống sét như sau:
Bản tin cải cách hành chính số 34/2019 (19/09/2019)
Bản tin cải cách hành chính số 34/2019
Bản tin cải cách hành chính số 34/2019 (10/09/2019)
Bản tin cải cách hành chính số 34/2019
Bản tin cải cách hành chính số 33/2019 (10/09/2019)
Bản tin cải cách hành chính số 33/2019
Bản tin cải cách hành chính số 32/2019 (10/09/2019)
Bản tin cải cách hành chính số 32/2019
Bản tin cải cách hành chính số 31/2019 (10/09/2019)
Bản tin cải cách hành chính số 31/2019
Bản tin cải cách hành chính số 30/2019 (10/09/2019)
Bản tin cải cách hành chính số 30/2019
Bản tin cải cách hành chính số 29/2019 (10/09/2019)
Bản tin cải cách hành chính số 29/2019
Bản tin cải cách hành chính số 28/2019 (10/09/2019)
Bản tin cải cách hành chính số 28/2019
Thông báo số 4122/TB-UBND ngày 30/08/2019 của UBND quận 7 (09/09/2019)
Về tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Quận 7 năm 2019
Xem theo ngày:
Tìm