title Thông tin cần biết

Công văn số 2689/UBND-LĐTBXH Ngày 03/06/2021 của UBND quận 7 (04/06/2021)
V/v khảo sát tình hình doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh găp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến việc làm của người lao động
Công văn số 2553/UBND-BTGPMB Ngày 31/05/2021 của UBND quận 7 (03/06/2021)
V/v triển khai Quyết định 10/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2021 của UBND Thành phố về Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi
Phòng, chống COVID-19 trong quá trình tổ chức ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ngày 23 tháng 5 năm 2021) (22/05/2021)
Hiện nay, tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới, khu vực, trong nước và Thành phố đang diễn biến hết sức phức tạp. Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch bệnh Covid-19 (22/05/2021)
Ngày 11 tháng 5 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố đã ban hành văn bản số 962/STTTT-BC về tuyên truyền điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống thông tin cơ sở với những nội dung như sau:
Công văn số 2121/UBND-NV Ngày 12/05/2021 của UBND quận 7 (18/05/2021)
Hỗ trợ tuyên truyền tham gia Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
KẾT LUẬN THANH TRA số 1657/KL-UBND ngày 16/04/2021 của UBND quận 7 (18/05/2021)
Về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với công trình xây dựng tại thửa 37 và thửa 512 tờ bản đồ số 19, bộ địa chính phường Phú Mỹ, Quận 7.
Công văn số 973/LĐTBXH Ngày 11/5/2021 của phòng Lao động thương binh và Xã hội (12/05/2021)
V/v báo cáo sử dụng lao động thực hiện theo Điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ
Công văn số 908/LĐTBXH Ngày 15/4/2021 của phòng Lao động thương binh và Xã hội (12/05/2021)
Về việc triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở lao động
Thông báo số 1601/TB-UBND ngày 14/4/2021 của UBND quận 7 (16/04/2021)
Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021
Kê khai phiếu điều tra Doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn Quận 7 (29/03/2021)
Từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2021, số lượng doanh nghiệp vào kê khai thông tin trực tuyến trên trang Web (Thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn) còn chậm, mới đạt khoảng 25%. Thông tin cung cấp của các doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng cho việc xây dựng những giải pháp của Chính phủ, UBND Thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội và là cơ sở định hướng cho phát triển cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Thành phố nói riêng.
Xem theo ngày:
Tìm