title Thông tin cần biết

Thông báo số 1601/TB-UBND ngày 14/4/2021 của UBND quận 7 (16/04/2021)
Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021
Kê khai phiếu điều tra Doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn Quận 7 (29/03/2021)
Từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2021, số lượng doanh nghiệp vào kê khai thông tin trực tuyến trên trang Web (Thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn) còn chậm, mới đạt khoảng 25%. Thông tin cung cấp của các doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng cho việc xây dựng những giải pháp của Chính phủ, UBND Thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội và là cơ sở định hướng cho phát triển cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Thành phố nói riêng.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (24/03/2021)
Điều tra sự nghiệp, hiệp hội, doanh nghiệp năm 2021 (08/03/2021)
Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-CTK ngày 03/02/2021 của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Chi cục Thống kê Quận 7 thông báo đến các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, Doanh nghiệp trên địa bàn Quận 7 như sau:
Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026 (10/03/2021)
Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (27/01/2021)
Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Một số quy định mức phạt được nâng lên của Nghị định 117/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. (17/12/2020)
Ngày 28/09/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15/11/2020 thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.
Nghị định 65/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh. (25/11/2020)
Nghị định 65/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.
Ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) trên nền tảng thiết bị di động (23/11/2020)
Ngày 16/11/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã công bố "Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên nền tảng thiết bị di động".
Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/06/2020 của Quốc hội (17/11/2020)
Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Xem theo ngày:
Tìm