title Thông tin cần biết

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 27/2020 (08/07/2020)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 27/2020
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 26/2020 (08/07/2020)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 26/2020
Dịch vụ công trực tuyến Quận 7 (08/07/2020)
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước thì:
Phòng chống bệnh Sốt xuất huyết tại gia đình (06/07/2020)
Thông báo số 2700/TB-HĐXTVC ngày 10/06/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (03/07/2020)
Về thời gian, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7
Phương thức, thủ đoạn của tội phạm xâm hại phụ nữ và trẻ em; hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” (01/07/2020)
Phương thức, thủ đoạn của tội phạm xâm hại phụ nữ và trẻ em; hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”
QUẬN 7 THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 (01/07/2020)
QUẬN 7 THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19
Cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc phòng, chống sốt xuất huyết" (01/07/2020)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 25/2020 (01/07/2020)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 25/2020
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 24/2020 (23/06/2020)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 24/2020
Xem theo ngày:
Tìm