title Thông tin cần biết về chính sách mới

Chính sách pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/9/2017 (09/10/2017)
Trang bị kiến thức phòng chống bạo lực học đường trên mạng Đây là biện pháp nổi bật được đề cập tại Nghị định 80/2017/NĐ- CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Bên cạnh đó, tại Nghị định còn đề cập đến các biện pháp khác,cụ thể như: Giáo dục, tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho người học; Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường; Công khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường và các kênh tiếp nhận thông tin, tố giác về bạo lực học đường; Tổ chức kiểm tra, giám sát, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến bạo lực học đường; Thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học.
Phổ biến một số quy định pháp luật liên quan đến người dân tộc thiểu số (18/09/2017)
Sáng 17/8, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận đã tổ chức Hội nghị Phổ biến một số quy định pháp luật liên quan đến người dân tộc thiểu số.
Chính sách pháp luật có hiệu lực từ ngày 15/8/2017 (15/09/2017)
Quyết định 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.
Hội nghị phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù là người khuyết tật (23/08/2017)
Sáng 04/8, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 7 đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù là người khuyết tật trên địa bàn Quận.
Chính sách pháp luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 (22/08/2017)
Người gửi tiền được bảo hiểm tối đa 75 triệu đồng Theo Quyết định 21/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm sẽ có hiệu lực từ ngày 5/8. Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi (bao gồm cả gốc và lãi) được bảo hiểm của cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được điều chỉnh lên 75 triệu đồng.
Chính sách pháp luật có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2016 (28/03/2017)
Năm 2017 xử phạt “xe không chính chủ”: Không có gì phải sợ!
Chính sách pháp luật có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 (28/03/2017)
Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Bộ, cơ quan ngang Bộ
Chính sách pháp luật có hiệu lực từ ngày 15 tháng 09 năm 2016 (28/03/2017)
Xếp lương giảng viên cao cấp được bổ nhiệm chức danh giáo sư
Thông tin cần biết: vượt đèn vàng bị phạt nặng (28/03/2017)
Thông tin cần biết: vượt đèn vàng bị phạt nặng
CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/5/2019 (11/06/2019)
Học sinh lớp một sẽ học kỹ năng phòng chống xâm hại Thông tư 05/2019 có hiệu lực từ ngày 21/5 của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, trong đó có tài liệu dạy kỹ năng phòng chống xâm hại.
Xem theo ngày:
Tìm