title Thông tin cần biết về chính sách mới

Một số quy định mức phạt được nâng lên của Nghị định 117/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. (17/12/2020)
Ngày 28/09/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15/11/2020 thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.
Nghị định 65/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh. (25/11/2020)
Nghị định 65/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.
Triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và hướng dẫn hồ sơ, biểu mẫu thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ. (01/06/2020)
Triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và hướng dẫn hồ sơ, biểu mẫu thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.
Thông tư số 29/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 của Bộ Tài chính (20/05/2020)
Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
MỘT SỐ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 (27/03/2020)
Chính sách pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/9/2017 (09/10/2017)
Trang bị kiến thức phòng chống bạo lực học đường trên mạng Đây là biện pháp nổi bật được đề cập tại Nghị định 80/2017/NĐ- CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Bên cạnh đó, tại Nghị định còn đề cập đến các biện pháp khác,cụ thể như: Giáo dục, tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho người học; Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường; Công khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường và các kênh tiếp nhận thông tin, tố giác về bạo lực học đường; Tổ chức kiểm tra, giám sát, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến bạo lực học đường; Thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học.
Phổ biến một số quy định pháp luật liên quan đến người dân tộc thiểu số (18/09/2017)
Sáng 17/8, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận đã tổ chức Hội nghị Phổ biến một số quy định pháp luật liên quan đến người dân tộc thiểu số.
Chính sách pháp luật có hiệu lực từ ngày 15/8/2017 (15/09/2017)
Quyết định 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân có hiệu lực từ ngày 15/8/2017.
Hội nghị phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù là người khuyết tật (23/08/2017)
Sáng 04/8, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 7 đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù là người khuyết tật trên địa bàn Quận.
Chính sách pháp luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 (22/08/2017)
Người gửi tiền được bảo hiểm tối đa 75 triệu đồng Theo Quyết định 21/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm sẽ có hiệu lực từ ngày 5/8. Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi (bao gồm cả gốc và lãi) được bảo hiểm của cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được điều chỉnh lên 75 triệu đồng.
Xem theo ngày:
Tìm