title Tuyển dụng công chức

Thông báo số 719/TB-HĐXTVC ngày 06/11/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện quận 7 (11/11/2019)
Về thời gian, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Bệnh viện Quận 7
Thông báo số 5163/TB-HĐXTVC ngày 01/11/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (05/11/2019)
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Bệnh viện quận năm 2019
Thông báo số 4697/TB-HĐXTVC ngày 04/10/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (04/10/2019)
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm Thể dục thể thao Quận 7 năm 2019
Thông báo số 70/TB-HĐXTVC ngày 23/09/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm thể dục thể thao quận 7 (26/09/2019)
Về thời gian, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm Thể dục thể thao Quận 7
Thông báo số 4467/TB-HĐXTVC ngày 23/09/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (26/09/2019)
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Trung tâm Thể dục thể thao Quận 7 năm 2019
Thông báo số 4122/TB-UBND ngày 30/08/2019 của UBND quận 7 (09/09/2019)
Về tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Quận 7 năm 2019
Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 23/08/2019 của UBND quận 7 (09/09/2019)
Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế Quận 7
Thông báo số 3954/TB-HĐXTVC ngày 22/08/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận 7 (23/08/2019)
Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa năm 2019
Thông báo số 3731/TB-HĐXTVC ngày 12/08/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (15/08/2019)
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế Quận 7 năm 2019
Thông báo số 3574/TB-HĐXTVC ngày 02/08/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (12/08/2019)
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 Năm học 2019 - 2020
Xem theo ngày:
Tìm