title Tuyển dụng công chức - Viên chức

Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 14/07/2022 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 (15/07/2022)
Về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 năm 2022
Thông báo số 2321/TB-UBND ngày 01/07/2022 của Ủy ban nhận dân quận 7 (05/07/2022)
Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2022
Thông báo tuyển cộng tác viên dịch thuật (24/06/2022)
Cộng tác viên dịch thuật đã và đang trở thành một công việc hấp dẫn đối với bất cứ ai có khả năng sử dụng linh hoạt vốn ngoại ngữ của mình, thời gian làm việc không bị gò bó, khi có việc cá nhân có thể chủ động sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, đảm bảo được công việc.
Quyết định số 300/QĐ-BTGPMB ngày 30/05/2022 của Ban Bồi thường GPMB quận 7 (30/05/2022)
Về việc công nhận kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 7 năm 2022
Thông báo số 301/TB-HĐTD ngày 30/05/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (30/05/2022)
Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức kỳ tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7
Thông báo số 291/TB-HĐTD ngày 25/05/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (27/05/2022)
Kết quả xét tuyển vòng 2 tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 năm 2022
Thông báo số 1557/TB-UBND ngày 12/05/2022 của Ủy ban nhận dân quận 7 (24/05/2022)
Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức kỳ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2022
Thông báo số 250/TB-HĐXTVC ngày 09/05/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (13/05/2022)
Về việc điều chỉnh thời gian dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7
Thông báo số 245/TB-BKTSHVC ngày 05/05/2022 của Ban kiểm tra sát hạch viên chức (05/05/2022)
Triệu tập thí sinh kỳ tuyển dụng viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 năm 2022 (vòng 2)
Thông báo số 239/TB-HĐXTVC ngày 28/04/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức (29/04/2022)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển dụng viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 năm 2022
Xem theo ngày:
Tìm