title Tuyển dụng công chức

Thông báo số 4122/TB-UBND ngày 30/08/2019 của UBND quận 7 (09/09/2019)
Về tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Quận 7 năm 2019
Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 23/08/2019 của UBND quận 7 (09/09/2019)
Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế Quận 7
Thông báo số 3954/TB-HĐXTVC ngày 22/08/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận 7 (23/08/2019)
Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa năm 2019
Thông báo số 3731/TB-HĐXTVC ngày 12/08/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (15/08/2019)
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế Quận 7 năm 2019
Thông báo số 3574/TB-HĐXTVC ngày 02/08/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (12/08/2019)
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 Năm học 2019 - 2020
Thông báo số 235/TB-HĐXTVC ngày 02/08/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa (01/08/2019)
Về thời gian, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa Quận 7
Thông báo số 3292/TB-UBND ngày 25/7/2019 của UBND quận 7 (01/08/2019)
Về tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thể dục thể thao Quận 7 năm 2019
Thông báo số 6272/TB-HĐXTVC ngày 11/12/2018 của Hội đồng xét tuyển viên chức (14/12/2018)
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Bệnh viện Quận 7
Thông báo số 5964/TB-HĐXTVC ngày 26/11/2018 của Hội đồng xét tuyển viên chức (29/11/2018)
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm Thể dục thể thao Quận 7
Thông báo số 5962/TB-HĐXTVC ngày 26/11/2018 của Hội đồng xét tuyển viên chức (29/11/2018)
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa Quận 7
Xem theo ngày:
Tìm