title Tuyển dụng công chức

Thông báo số 2700/TB-HĐXTVC ngày 10/06/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (03/07/2020)
Về thời gian, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7
Thông báo về thời gian, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7. (11/06/2020)
Thông báo về thời gian, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7.
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Ban bồi thường GPMB Quận 7 năm 2020 (02/06/2020)
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Ban bồi thường GPMB Quận 7 năm 2020
Kế hoạch số 2227/KH-UBND ngày 14/05/2020 của UBND quận 7 (20/05/2020)
V/v tuyển dụng viên chức năm 2020
Thông báo số 1766/TB-UBND ngày 16/04/2020 của Ủy ban nhân dân quận 7 (20/04/2020)
Về kết quả trúng tuyển công chức năm 2019
Thông báo số 179/TB-BTGPMB ngày 10/03/2020 của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng (23/03/2020)
Tuyển dụng viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 năm 2020
Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 04/03/2020 của Ủy ban nhân dân quận 7 (05/03/2020)
Về việc kết quả xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo quận năm học 2019 – 2020
Thông báo số 536/TB-HĐTDVC ngày 10/02/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận 7 (17/02/2020)
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 Năm học 2019 -2020 (Đợt 2)
Thông báo số 27/TB-HĐTDVC ngày 03/01/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận 7 (07/01/2020)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận năm học 2019 - 2020 (Đợt 2)
Thông báo số 5666/TB-HĐXTVC ngày 28/11/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận 7 (06/12/2019)
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Bệnh viện Quận 7 năm 2019
Xem theo ngày:
Tìm