title Tuyển dụng công chức - Viên chức

Công văn số 181/LĐTBXH ngày 21/02/2023 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (02/03/2023)
Về việc tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động năm 2023 trên địa ban Quận 7
Thông báo số 06/TB-HĐTD ngày 20/12/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 (23/12/2022)
Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức kỳ tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 năm 2022
Thông báo số 04/TB-HĐTD ngày 15/12/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 (19/12/2022)
Kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 năm 2022
Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 29/11/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 (01/12/2022)
Về thời gian, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7
Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 28/11/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 (01/12/2022)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 năm 2022
Thông báo số 53/TB-QLDA ngày 30/09/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 (30/09/2022)
Về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 năm 2022
Kế hoạch số 294/KH-QLDA ngày 30/09/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 (30/09/2022)
Về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 năm 2022
Quyết định số 5845/QĐ-UBND ngày 31/08/2022 của UBND quận 7 (31/08/2022)
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2022
Thông báo số 3196/TB-HĐTD ngày 29/08/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (31/08/2022)
Kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2022
Thông báo số 868/TB-HĐTD ngày 15/08/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (17/08/2022)
Danh mục tài liệu ôn tập và hình thức phỏng vấn, thực hành (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2022
Xem theo ngày:
Tìm