title Thông tin khác

Thông báo số 1601/TB-UBND ngày 14/4/2021 của UBND quận 7 (16/04/2021)
Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021
Kê khai phiếu điều tra Doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn Quận 7 (29/03/2021)
Từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2021, số lượng doanh nghiệp vào kê khai thông tin trực tuyến trên trang Web (Thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn) còn chậm, mới đạt khoảng 25%. Thông tin cung cấp của các doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng cho việc xây dựng những giải pháp của Chính phủ, UBND Thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội và là cơ sở định hướng cho phát triển cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Thành phố nói riêng.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (24/03/2021)
Điều tra sự nghiệp, hiệp hội, doanh nghiệp năm 2021 (08/03/2021)
Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-CTK ngày 03/02/2021 của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Chi cục Thống kê Quận 7 thông báo đến các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, Doanh nghiệp trên địa bàn Quận 7 như sau:
Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026 (10/03/2021)
Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (27/01/2021)
Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) trên nền tảng thiết bị di động (23/11/2020)
Ngày 16/11/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã công bố "Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên nền tảng thiết bị di động".
Thông báo số 3019/TB-UBND-VHTT ngày 30/06/2020 của UBND quận 7 (04/11/2020)
Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Quận 7
Biện pháp phòng, chống tại nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em (04/11/2020)
Thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa" (04/11/2020)
Xem theo ngày:
Tìm