title Thông tin khác

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7 HẾT HẠN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (05/06/2020)
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7 HẾT HẠN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7 CHƯA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH NHƯNG CÒN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (05/06/2020)
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7 CHƯA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH NHƯNG CÒN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7 ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QHCT TỈ LỆ 1/500 CÒN CHỦ TRƯƠNG THỰC HIỆN (05/06/2020)
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7 ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QHCT TỈ LỆ 1/500 CÒN CHỦ TRƯƠNG THỰC HIỆN
DANH MỤC CÁC ĐỒ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7 ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QHCT TỈ LỆ 1/2000 (05/06/2020)
DANH MỤC CÁC ĐỒ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7 ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QHCT TỈ LỆ 1/2000
DANH MỤC CÁC ĐỒ ÁN QHCT TỈ LỆ 1/2000, 1/5000 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7 ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT (05/06/2020)
DANH MỤC CÁC ĐỒ ÁN QHCT TỈ LỆ 1/2000, 1/5000 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7 ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
Công văn số 1624/UBND-VHTT ngày 27/04/2020 của UBND Quận 7 (04/05/2020)
Về việc đưa thông tin không đúng sự thật
Công văn số 1624/UBND-LĐTBXH ngày 06/04/2020 của UBND Quận 7 (16/04/2020)
V/v hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
THÔNG BÁO TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI QUẬN TỪ NGÀY 01/04/2020 ĐẾN NGÀY 15/04/2020 (03/04/2020)
NHẰM THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống bệnh COVID-19 cho người dân và cộng đồng. (03/04/2020)
Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, để phòng tránh lây lan dịch bênh tại cộng đồng. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 1708/SYT-NVY ngày 27/3/2020 về hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống bệnh COVID-19 cho người dân và cộng đồng. Nội dung hướng dẫn cụ thể như sau:
Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh, triển khai công tác điều tra doanh nghiệp năm 2020 qua mạng Internet. (01/04/2020)
Để thực hiện Quyết định số 1193/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Quyết định số 5191/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc Tổ chức rà soát và điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn quận 7.
Xem theo ngày:
Tìm