title Công bố kết luận thanh tra

KẾT LUẬN THANH TRA số 2019/KL-UBND ngày 05/05/2021 của UBND quận 7 (25/10/2021)
KẾT LUẬN THANH TRA Về thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc chấp hành các quy định pháp luật về tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, dân nguyện tại Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng
KẾT LUẬN THANH TRA số 1657/KL-UBND ngày 16/04/2021 của UBND quận 7 (18/05/2021)
Về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với công trình xây dựng tại thửa 37 và thửa 512 tờ bản đồ số 19, bộ địa chính phường Phú Mỹ, Quận 7.
Xem theo ngày:
Tìm