title Công bố kết luận thanh tra

KẾT LUẬN THANH TRA số 5468/KL-UBND ngày 22/9/2023 của UBND quận 7 (26/09/2023)
Thanh tra việc quản lý thu chi tài chính của Trường Tiểu học Lê Anh Xuân
KẾT LUẬN THANH TRA số 4397/KL-UBND ngày 04/8/2023 của UBND quận 7 (09/08/2023)
Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị chấp hành các quy định pháp luật về Tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, dân nguyện tại Ủy ban nhân dân phường: Tân Kiểng, Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông
KẾT LUẬN THANH TRA số 3615/KL-UBND ngày 04/7/2023 của UBND quận 7 (05/07/2023)
Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại phòng Văn hóa và Thông tin Quận 7
KẾT LUẬN THANH TRA số 3614/KL-UBND ngày 04/7/2023 của UBND quận 7 (05/07/2023)
Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại phòng Kinh tế Quận 7
KẾT LUẬN THANH TRA số 2414/KL-UBND ngày 16/5/2023 của UBND quận 7 (19/05/2023)
Thanh tra công tác tham mưu giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cấp Giấy phép xây dựng tại phòng Quản lý đô thị Quận 7
KẾT LUẬN THANH TRA số 2379/KL-UBND ngày 15/5/2023 của UBND quận 7 (16/05/2023)
Thanh tra việc tham mưu giải quyết hồ sơ hành chính về đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu tại Ủy ban nhân dân phường Phú Thuận.
KẾT LUẬN THANH TRA số 4729/KL-UBND ngày 23/11/2022 của UBND quận 7 (28/11/2022)
Thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác tham mưu quản lý, sử dụng nhà, đất, tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước
KẾT LUẬN THANH TRA số 3255/KL-UBND ngày 31/08/2022 của UBND quận 7 (13/09/2022)
Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí lĩnh vực giáo dục của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 (theo Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7)
KẾT LUẬN THANH TRA số 3253/KL-UBND ngày 31/08/2022 của UBND quận 7 (13/09/2022)
Thanh tra việc tổ chức thực hiện quản lý F0 trên địa bàn 10 phường (theo Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 20/5/2022)
KẾT LUẬN THANH TRA số 1799/KL-UBND ngày 30/05/2022 của UBND quận 7 (10/06/2022)
Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại trung tâm văn hóa Quận 7 (theo Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7)
Xem theo ngày:
Tìm