title Công bố kết luận thanh tra

KẾT LUẬN THANH TRA số 1045/KL-UBND ngày 11/03/2019 của UBND quận 7 (20/03/2020)
Về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc chấp hành các quy định pháp luật về Tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và đơn khác tại Ủy ban nhân dân phường Tân Phú
Xem theo ngày:
Tìm