title Công bố kết luận thanh tra

KẾT LUẬN THANH TRA số 2260/KL-UBND ngày 13/05/2020 của UBND quận 7 (21/05/2020)
Về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc chấp hành các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Ủy ban nhân dân phường Phú Mỹ.
KẾT LUẬN THANH TRA số 2258/KL-UBND ngày 13/05/2020 của UBND quận 7 (21/05/2020)
Về việc thanh tra công tác tham mưu giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực lao động tại đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 7
Xem theo ngày:
Tìm