title Cải cách hành chính

Kế hoạch số 4179/KH-UBND ngày 29/08/2023 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (04/09/2023)
Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở - ban, ngành và đại phương (DDCI) Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Quyết định số 5576/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh (14/12/2023)
Về phê duyệt Bộ Chỉ số và bộ công cụ đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương (DDCI) Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
“Thông tin, tuyên truyền về 05 chỉ số: PAR INDEX, PCI, DDCI, SIPAS, PAPI” (13/11/2023)
Các mô hình, giải pháp, sáng kiến về công tác cải cách hành chính (13/11/2023)
CÁC MÔ HÌNH SÁNG KIẾN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC PHƯỜNG, PHÒNG BAN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7 (17/11/2022)
CÁC MÔ HÌNH SÁNG KIẾN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC PHƯỜNG, PHÒNG BAN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7
Quận 7 chú trọng Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức (09/08/2022)
Căn cứ Kế hoạch 512/KH-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị quận năm 2022.
Quận 7 triển khai thực hiện Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” (11/05/2022)
Căn cứ Kế hoạch số 1224/KH-UBND ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế. hoạch tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”. Ngày 05 tháng 05 năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”.
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 30/2020 (30/07/2020)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 30/2020
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 29/2020 (30/07/2020)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 29/2020
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 28/2020 (30/07/2020)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 28/2020
Xem theo ngày:
Tìm