title Hướng dẫn công tác tuyên truyền

Công văn số 479-CV/BTGQU ngày 20/03/2023 của Ban tuyên giáo Quận ủy (21/03/2023)
Về việc tuyên truyền nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của thành phố
Hướng dẫn số 94-HD/BTGQU ngày 20/02/2023 của Ban tuyên giáo Quận ủy (20/02/2023)
Về việc tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)
Hướng dẫn số 90-HD/BTGQU ngày 31/01/2023 của Ban tuyên giáo Quận ủy (20/02/2023)
Tuyên Truyền kỷ niệm 110 năm Ngáy sinh Đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023)
Hướng dẫn số 88-HD/BTGQU ngày 10/01/2023 của Ban tuyên giáo Quận ủy (20/02/2023)
Công tác tuyên truyền quý I năm 2023
Hướng dẫn số 87-HD/BTGQU ngày 10/01/2023 của Ban tuyên giáo Quận ủy (20/02/2023)
Tuyên truyền Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023
Hướng dẫn số 86-HD/BTGQU ngày 09/01/2023 của Ban tuyên giáo Quận ủy (20/02/2023)
Tuyên truyền Kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023)
Xem theo ngày:
Tìm