title Chuyển đổi số Quận 7

Công an Quận 7 tổ chức tuyên truyền về các nội dung phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, tín dụng đen và Đề án 06 “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia” trên địa bàn Quận 7 năm 2023. (04/05/2023)
Sáng ngày 14/04/2023 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 7. Công an Quận 7 phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 7 tổ chức hội nghị tuyên truyền về các nội dung phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, tín dụng đen và Đề án 06 “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia” trên địa bàn Quận 7 năm 2023 với 85 đại biểu tham dự được triệu tập theo giấy mời của hội nghị.
Ngày tuổi trẻ với chuyển đổi số - tuyên truyền, hướng dẫn thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến. (15/03/2023)
Nhằm thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên trong việc ứng dụng công nghệ mới, đồng thời tạo điều kiện cho đoàn viên trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, trau dồi chuyên môn, sáng tạo trong sử dụng các ứng dụng công nghệ vào đời sống nhất là gắn với hoạt động công tác Đoàn.
HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA VÀ THÁNG TIÊU DÙNG SỐ (07/10/2022)
Với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.
QUẬN 7 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ CÔNG TÁC QUẢN LÝ F0 CÁCH LY TẠI NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG (12/05/2022)
QUẬN 7 RA MẮT TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH (24/04/2023)
Sáng 21/4, UBND Quận 7 đã tổ chức Hội nghị ra mắt Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Đây là nội dung trọng tâm Quận 7 quyết tâm thực hiện để góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Sự khác nhau giữa Công nghệ thông tin và chuyển đổi số (31/03/2023)
Xem theo ngày:
Tìm