title Quy hoạch phân khu

Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố (30/03/2016)
Về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Phú Mỹ, Quận 7
Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố (25/03/2016)
Về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường Tân Kiểng, Tân Quy, một phần phường Tân Phong, một phần phường Tân Phú, Quận 7.
Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố (24/03/2016)
Về duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường Tân Thuận Tây, Binh Thuận, Tân Thuận Đông (phía Nam), Phú Thuận (phía Bắc rạch Bà Bướm), Quận 7.
Quyết định số 5760/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố (12/11/2012)
Về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 7 đến năm 2020, tỷ lệ 1-5000
Quyết định số 6692/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố (28/12/2012)
Về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1-5000 quy hoạch phân khu Khu đô thị mới Nam Thành phố, diện tích 2.975ha
Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 04/5/2010 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (04/05/2010)
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía nam rạch Bà Bướm, phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM.
Quyết định số 39/2005/QĐ-UB-QLĐT ngày 27/6/2005 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (27/06/2005)
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Bình Thuận - Quận 7, diện tích 161,9562 ha.
Quyết định số 864/QHKT-QH ngày 18/3/2004 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố (18/03/2004)
Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất (tỷ lệ 1/2000) một phần phường Phú Mỹ, Quận 7 - diện tích 96,0465 ha.
Quyết định số 58/2005/QĐ-UBND-QLĐT ngày 26/8/2005 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (26/08/2005)
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 một phần Khu dân cư phường Phú Mỹ - Quận 7, diện tích 216 ha.
Quyết định số 57/2005/QĐ-UBND-QLĐT ngày 26/8/2005 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (26/08/2005)
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 một phần Khu dân cư phường Tân Thuận Đông - Quận 7, diện tích 118 ha.
Xem theo ngày:
Tìm