title Quy hoạch phân khu

Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 04/5/2010 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (04/05/2010)
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía nam rạch Bà Bướm, phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM.
Quyết định số 39/2005/QĐ-UB-QLĐT ngày 27/6/2005 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (27/06/2005)
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Bình Thuận - Quận 7, diện tích 161,9562 ha.
Quyết định số 864/QHKT-QH ngày 18/3/2004 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố (18/03/2004)
Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất (tỷ lệ 1/2000) một phần phường Phú Mỹ, Quận 7 - diện tích 96,0465 ha.
Quyết định số 58/2005/QĐ-UBND-QLĐT ngày 26/8/2005 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (26/08/2005)
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 một phần Khu dân cư phường Phú Mỹ - Quận 7, diện tích 216 ha.
Quyết định số 57/2005/QĐ-UBND-QLĐT ngày 26/8/2005 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (26/08/2005)
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 một phần Khu dân cư phường Tân Thuận Đông - Quận 7, diện tích 118 ha.
Quyết định số 66/2005/QĐ-UB-QLĐT ngày 22/9/2005 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (22/09/2005)
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 một phần Khu dân cư phường Phú Thuận (Bắc rạch Bà Bướm) - Quận 7, diện tích 110 ha.
Quyết định số 56/2005/QĐ-UBND-QLĐT ngày 26/8/2005 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (26/08/2005)
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân Kiểng - Quận 7, diện tích 97 ha.
Quyết định số 38/2005/QĐ-UB-QLĐT ngày 23/6/2005 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (23/06/2005)
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân Phú, Quận 7.
Quyết định số 36/2005/QĐ-UB-QLĐT ngày 23/6/2005 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (23/06/2005)
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân Quy - Quận 7, diện tích 85,71 ha.
Quyết định số 5329/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố (26/09/2013)
Về việc duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị phường Phú Thuận, Quận 7.
Xem theo ngày:
Tìm