title Các Quyết định giao Đất

Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của UBND Quận 7 (15/12/2023)
Về việc giao đất cho ông Lê Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Ánh Hồng trong khu tái định cư phường Phú Mỹ, Quận 7.
Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của UBND Quận 7 (05/12/2023)
Về việc giao đất cho ông Huỳnh Quang Linh và bà Võ Thị Bích Nguyên trong khu tái định cư phường Phú Mỹ, Quận 7
Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND Quận 7 (30/11/2023)
Về việc giao đất cho ông Trần Hồng Phong trong khu tái định cư phường Phú Mỹ, Quận 7
Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND Quận 7 (24/11/2023)
Về việc giao đất cho ông Cao Văn Tín trong khu tái định cư phường Phú Mỹ, Quận 7
Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND Quận 7 (24/11/2023)
Về việc giao đất cho ông(bà) Nguyễn Văn Nhị trong khu tái định cư phường Phú Mỹ, Quận 7
Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND Quận 7 (24/11/2023)
Về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Hương trong khu tái định cư phường Phú Mỹ, Quận 7
Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND Quận 7 (24/11/2023)
Về việc giao đất cho ông Đoàn Thanh Minh và bà Lê Thị Loan trong khu tái định cư phường Phú Mỹ, Quận 7
Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND Quận 7 (24/11/2023)
Về việc giao đất cho ông Cao Văn Đạt và bà Dương Thị Ngọc Sương trong khu tái định cư phường Phú Mỹ, Quận 7
Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND Quận 7 (24/11/2023)
Về việc giao đất cho ông Cao Long Thành trong khu tái định cư phường Phú Mỹ, Quận 7
Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND Quận 7 (24/11/2023)
Về việc giao đất cho ông(bà) Nguyễn Văn Huệ trong khu tái định cư phường Phú Mỹ, Quận 7
Xem theo ngày:
Tìm