title Tin Tức Sự Kiện

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN NHÀ BÈ VÀ QUẬN 7 TỔ CHỨC THỰC HIỆN BUỔI GIAO DỊCH XÃ GIÚP NGƯỜI DÂN KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN SAU ĐẠI DỊCH COVID-19. (26/10/2021)
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nhà Bè và Quận 7 nói riêng đã và đang thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.
Công đoàn NHCSXH Huyện Nhà Bè và Quận 7 trao tặng máy tính theo chương trình “ Máy tính cho em” (21/10/2021)
Từ ngày 27/4/2021 tới nay, làn sóng Covid-19 lần thứ 4 quay trở lại nước ta với tốc độ lây lan nhanh, diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố gây tổn thất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của nhân dân và sự phát triển của kinh tế – xã hội.
ĐƯA CÔNG TÁC ĐẢM BẢO, CHẤP HÀNH AN TOÀN PCCC THỰC SỰ TRỞ THÀNH THÓI QUEN CỦA NGƯỜI DÂN (04/10/2021)
Thông báo số 4591/TB-BCT ngày 28/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (01/10/2021)
Về đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Phú Mỹ (tính từ ngày 27 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4590/TB-BCT ngày 28/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (01/10/2021)
Về đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Tân Phong (tính từ ngày 27 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4589/TB-BCT ngày 28/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (01/10/2021)
Về đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Tân Phú (tính từ ngày 27 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4588/TB-BCT ngày 28/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (01/10/2021)
Về đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Phú Thuận (tính từ ngày 27 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4587/TB-BCT ngày 28/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (01/10/2021)
Về đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Tân Quy (tính từ ngày 27 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4586/TB-BCT ngày 28/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (01/10/2021)
Về đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Bình Thuận (tính từ ngày 27 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4585/TB-BCT ngày 28/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (01/10/2021)
Về đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Tân Hưng (tính từ ngày 27 tháng 9 năm 2021)
Xem theo ngày:
Tìm