title Tin Tức Sự Kiện

Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng Dược phẩm thiết yếu trên địa bàn quận năm 2020 – 2021; ứng phó khẩn cấp dịch bệnh Covid – 19 (29/05/2020)
Ngày 21/5/2020, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã ban hành Kế hoạch số 2402/KH-UBND-YT về thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng Dược phẩm thiết yếu trên địa bàn quận năm 2020 – 2021; ứng phó khẩn cấp dịch bệnh Covid – 19.
Hoạt động văn hóa theo chủ đề "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị" (29/05/2020)
Căn cứ Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành kế hoạch số 1541/KH-UBND ngày 31/3/2020 về việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2020 "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị".
Đại hội Đảng bộ quân sự Quận 7 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương đi vào chiều sâu vững chắc (21/05/2020)
KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT TẬP THỂ VÀ 03 CÁ NHÂN KHÁM PHÁ THÀNH CÔNG CHUYÊN ÁN MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY (21/05/2020)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận: TẶNG 200 PHẦN QUÀ CHO BẢO MẪU, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN CÁC TRƯỜNG MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP (21/05/2020)
CỬ TRI QUẬN 7 QUAN TÂM ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 (21/05/2020)
Phường Tân Quy: KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP (21/05/2020)
Phường Tân Thuận Đông: RA MẮT KHU VUI CHƠI VÀ TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO (21/05/2020)
Đại hội chi bộ Viện kiểm sát nhân dân Quận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: PHẤN ĐẤU KHÔNG ĐỂ XẢY RA OAN SAI, BỎ LỌT TỘI PHẠM (21/05/2020)
ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐỘI THANH TRA ĐỊA BÀN QUẬN (21/05/2020)
Xem theo ngày:
Tìm