title Tin Tức Sự Kiện

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUẬN 7 HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO (08/07/2020)
Quận 7 đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển du lịch (08/07/2020)
BỆNH VIỆN QUẬN 7 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH, PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH (08/07/2020)
Năm 2020 - Năm đẩy mạnh hoạt động Văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị (08/07/2020)
PHONG TRÀO THI ĐUA 200 NGÀY MANG LẠI HIỆU QUẢ THIẾT THỰC (08/07/2020)
ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (08/07/2020)
KẾT QUẢ BẦU CỬ CẤP ỦY CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2020 - 2025 (07/07/2020)
Với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Quận ủy, sự tập trung tổ chức nghiêm túc, đúng quy định của các cơ sở Đảng, Đại hội 36 Chi, Đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.
NHỮNG MÔ HÌNH, CÁCH LÀM HAY TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC (07/07/2020)
Những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Quận 7 đã lan tỏa sâu rộng tới từng chi bộ, cơ quan, đơn vị, khu dân cư, trở thành mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển toàn diện của Quận 7. Từ thực tiễn trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhiều đơn vị đã xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo để nhân rộng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể như:
ĐẢNG BỘ QUẬN 7 QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG (07/07/2020)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 7 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân trên địa bàn Quận. Bản tin Quận 7 xin giới thiệu những nét nổi bật qua các kỳ Đại hội Đảng bộ Quận 7.
NHÌN LẠI NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHIỆM KỲ 2015 – 2020 (07/07/2020)
Xem theo ngày:
Tìm