title Tin tức

CẦN CHỦ ĐỘNG CHĂM LO HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÓ KHĂN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 (14/06/2021)
PHUN THUỐC KHỬ KHUẨN TẠI CÁC ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM CỦA QUẬN (07/06/2021)
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ COVID CỘNG ĐỒNG TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH (07/06/2021)
QUẬN 7 LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT COVID-19 TẠI KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN (07/06/2021)
THĂM VÀ TẶNG QUÀ LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ TẠI CÁC KHU VỰC PHONG TỎA VÀ CHỐT CHẶN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 (07/06/2021)
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ HÀNH VI ĐỂ PHÁT SINH TIẾNG ỒN VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN CHO PHÉP (07/06/2021)
CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO CỘNG ĐỒNG (04/06/2021)
Hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh, để nhanh chóng kiểm soát, khoanh vùng, dập dịch với phương châm “Khẩn trương - Thần tốc - Quyết liệt - Đồng bộ - Chủ động”, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 Quận 7 kêu gọi toàn thể nhân dân thực hiện ngay những việc sau đây:
Công văn số 2689/UBND-LĐTBXH Ngày 03/06/2021 của UBND quận 7 (04/06/2021)
V/v khảo sát tình hình doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh găp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến việc làm của người lao động
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 6/2021 (03/06/2021)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 6/2021
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 6/2021 (03/06/2021)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 6/2021
Xem theo ngày:
Tìm