title Tin tức

Thông báo số 2346/TB-TCKH ngày 18/11/2022 của Phòng Tài chính kế hoạch (22/11/2022)
V/v kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản
Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam -9/11” - Ban Chỉ huy Quân sự Quận 7 tổ chức buổi sinh hoạt “Ngày chính trị - văn hóa tinh thần” (18/11/2022)
Ban Chỉ huy Quân sự Quận 7 tổ chức buổi sinh hoạt “Ngày chính trị - văn hóa tinh thần” trong lực lượng vũ trang Quận 7, đây là hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam -9/11”.
Tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam -9/11 và thực hiện trợ giúp pháp lý tại phường Tân Phong, Quận 7 (15/11/2022)
Ngày 04/11/2022, Ủy ban nhân dân phường Tân Phong đã tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” cho đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời kết hợp với Phòng Tư pháp Quận 7 và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân cư trú trên địa bàn phường.
CÁC MÔ HÌNH SÁNG KIẾN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC PHƯỜNG, PHÒNG BAN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7 (17/11/2022)
CÁC MÔ HÌNH SÁNG KIẾN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC PHƯỜNG, PHÒNG BAN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7
KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM - NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2022) (17/11/2022)
KẾT LUẬN THANH TRA số 3255/KL-UBND ngày 31/08/2022 của UBND quận 7 (13/09/2022)
Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí lĩnh vực giáo dục của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 (theo Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7)
KẾT LUẬN THANH TRA số 3253/KL-UBND ngày 31/08/2022 của UBND quận 7 (13/09/2022)
Thanh tra việc tổ chức thực hiện quản lý F0 trên địa bàn 10 phường (theo Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 20/5/2022)
KẾT LUẬN THANH TRA số 1799/KL-UBND ngày 30/05/2022 của UBND quận 7 (10/06/2022)
Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại trung tâm văn hóa Quận 7 (theo Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7)
KẾT LUẬN THANH TRA số 1726/KL-UBND ngày 24/05/2022 của UBND quận 7 (06/06/2022)
Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc chấp hành quy định pháp luật về tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, dân nguyện tại: Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 7, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 (theo Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7)
KẾT LUẬN THANH TRA số 1392/KL-UBND ngày 29/04/2022 của UBND quận 7 (12/05/2022)
Thanh tra về việc giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn Quận 7 (đợt 3) tại Ủy ban nhân dân các phường: Tân Hưng, Tân Kiểng, Tân Phú và Phú Mỹ (theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7).
Xem theo ngày:
Tìm