title Tin tức

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “GÓC HOẠT ĐỘNG” CỦA MẶT TRẬN TẠI CÁC CHUNG CƯ (17/02/2021)
PHÁT TRIỂN VÀ LAN TỎA PHONG TRÀO ĐỌC SÁCH ĐẾN CƠ SỞ (17/02/2021)
QUẬN 7 QUYẾT TÂM NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19 (17/02/2021)
HIỆU QUẢ TỪ VIỆC ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ (17/02/2021)
XÂY DỰNG VÀ NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” (17/02/2021)
NHIỀU HOẠT ĐỘNG CHĂM LO NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU NĂM 2021 (17/02/2021)
QUẬN 7 TRAO TẶNG 99 HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 03/02/2021 (17/02/2021)
Tổ chức “Triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ” (28/01/2021)
Sáng ngày 26/01/2021, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã tổ chức triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Hội nghị thu hút 148 lượt cán bộ, công chức trực thuộc các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể quận và 10 phường trên địa bàn tham dự.
Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (27/01/2021)
Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng,tôn giáo” (19/01/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 07/KH – UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân phường Bình Thuận, Quận 7, sáng ngày 15/01/2021, Ủy ban nhân dân phường Bình Thuận, Quận 7 phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
Xem theo ngày:
Tìm