title Tin tức

Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (16/08/2019)
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ các ô đất B1, B2, B3, B4, CV trong quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 thuộc dự án Khu nhà ở phường Tân Phú, Quận 7 của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt và Công ty TNHH Dynamic Innovation.
Quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (30/10/2017)
Về việc duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu cao ốc phức hợp nhà ở - thương mại do Công ty TNHH Riviera Point làm chủ đầu tư.
Quyết định số 3622/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (05/11/2019)
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 dự án Khu cao ốc phức hợp nhà ở thương mại tại phường Tân Phú, Quận 7 do Công ty TNHH Riviera Point làm chủ đầu tư.
Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (02/10/2015)
Về việc duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Lô A1, Khu nhà ở Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7 do Công ty Cổ phần Khải Huy Quân làm chủ đầu tư.
Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố (14/09/2020)
Về việc duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Him Lam - Lô Y tại phường Tân Hưng, Quận 7
Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (03/11/2015)
Về việc duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Lô D73, Khu nhà ở Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7 do Công ty Cổ phần Him Lam làm chủ đầu tư.
Quyết định số 6738/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố (25/12/2015)
Về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chung cư Thanh Bình - văn phòng, thương mại Hoàng Anh, phường Tân Hưng, Quận 7.
Văn bản số 2807/SQHKT-QHKV1 ngày 07/7/2016 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố (13/07/2016)
Về chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng - phương án kiến trúc công trình chung cư kết hợp thương mại, dịch vụ tại khu đất có diện tích khoảng 9.121,2m2, phường Phú Thuận, Quận 7.
Văn bản số 3072/SQHKT-QHKV1 ngày 31/8/2015 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố (04/09/2016)
Về việc ý kiến chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng - phương án kiến trúc công trình dự án Chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại khu đất có diện tích 1.292,5m2, phường Phú Mỹ, Quận 7.
Văn bản số 1743/SQHKT-QHKV1 ngày 17/4/2018 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố (19/04/2018)
Về việc chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình tỷ lệ 1/500 Chung cư kết hợp thương mại tại phường Bình Thuận, Quận 7.
Xem theo ngày:
Tìm