title Tin tức

Thông báo số 474/TB-HĐTDVC ngày 16/02/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (16/02/2022)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2021
QUẬN 7: TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2022 (16/02/2022)
Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định: Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Công dân không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú khi đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự phải thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc.
Một số quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ) cụ thể: (14/02/2022)
Công văn số 2509/STNMT-QLĐ ngày 07/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường (26/10/2021)
Về dự án của Công ty Cổ phần Huỳnh Sáng tại phường Tân Hưng quận 7
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN NHÀ BÈ VÀ QUẬN 7 TỔ CHỨC GIAO DỊCH ĐẦU NĂM NHÂM DẦN (08/02/2022)
Về nội dung tuyên truyền về hệ thống tổng đài khẩn cấp liên thông (28/01/2022)
Nhằm hỗ trợ và phục vụ tốt hơn cho người dân trong các trường hợp khẩn cấp, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai hệ thống tổng đài khẩn cấp liên thông 113 – 114 – 115.
Về nội dung tuyên truyền Cổng thông tin 1022 (28/01/2022)
Cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức (Cổng thông tin 1022) đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 11/01/2019, đây là cơ sở quan trọng để Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các đơn vị mở rộng Cổng thông tin 1022 thành Cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức.
Về nội dung tuyên truyền trạm BTS không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người (28/01/2022)
Về nội dung tuyên truyền lĩnh vực tần số vô tuyến điện (28/01/2022)
Về quy định Thời gian đóng, mở cửa; quyền và nghĩa vụ; xử lý vi phạm hành chính của đại lý internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (28/01/2022)
Xem theo ngày:
Tìm