title Tin tức

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN 7 TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 VÀ NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT (22/08/2023)
Thông báo số 2626/TB-TCKH ngày 10/08/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch (15/08/2023)
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố (04/08/2023)
Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam rạch Bà Bướm, phường Phú Thuận, Quận 7 tại ô phố ký hiệu D4 và một phần ô phố ký hiệu B6.
Quyết định số 4817/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND Thành phố (05/12/2018)
Về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Phú Mỹ (phía Tây), Quận 7 (tại các ô phố số IV-3, IV-4, IV-7, ô phố số 10, đất công viên cây xanh, đất cây xanh hành lang điện, mặt nước và một phần đường giao thông Đ6, Đ9, Đ17)
Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 17/05/2016 của UBND Thành phố (13/06/2016)
Về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư phường Phú Mỹ (phía Đông đường Đào Trí), Quận 7
Quyết định số 4738/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND Thành phố (05/12/2018)
Về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Bình Thuận, Quận 7 (ô phố số IV-5, IV-6 và một phần ô phố IV-6, IV-21, IV-24, đất cây xanh ven rạch ký hiệu IV-25, một phần đất sông rạch ký hiệu IV-27, đường số 2 và đường số 5 dự kiến
Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 17/05/2023 của UBND Thành phố (14/06/2023)
Về duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 2) đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư phường Bình Thuận, Quận 7, tại ô phố ký hiệu IV-15A
Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 14/06/2022 của UBND Thành phố (01/08/2022)
Về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Bình Thuận tại ô phố ký hiệu IV-24, phường Bình Thuận, Quận 7
Quyết định số 3116/QĐ-UBND ngày 24/07/2019 của UBND Thành phố (13/08/2019)
Về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân Thuận Tây và Bình Thuận, Quận 7 (tại các ô phố có ký hiệu 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, III-1, III-2, III-12 và đường giao thông
Quyết định số 5067/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND Thành phố (05/12/2018)
Về duyệt điều chình cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Bình Thuận, quận 7 (Khu vực công viên Hương Tràm diện tích 21,2ha)
Xem theo ngày:
Tìm