title Tin tức

Buổi tuyên truyền và công bố quyết định công nhận hòa giải viên tại phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (18/05/2022)
Ngày 26/4/2022, Ủy ban nhân dân phường Tân Quy đã ban hành 14 quyết định thành lập tổ hòa giải cơ sở và hòa giải viên cơ sở ô khu vực, theo đó phường Tân Quy có tất cả 14 tổ hòa giải ở cơ sở với 50 hòa giải viên.
Chi cục thống kê quận 7 triển khai điều tra doanh nghiệp năm 2022 (17/05/2022)
Thông báo số 250/TB-HĐXTVC ngày 09/05/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (13/05/2022)
Về việc điều chỉnh thời gian dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7
QUẬN 7 HƯỚNG DẪN THAO TÁC NỘP VÀ TRA CỨU HỒ SƠ QUA WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI (12/05/2022)
QUẬN 7 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ CÔNG TÁC QUẢN LÝ F0 CÁCH LY TẠI NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG (12/05/2022)
Quận 7 triển khai thực hiện Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” (11/05/2022)
Căn cứ Kế hoạch số 1224/KH-UBND ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế. hoạch tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”. Ngày 05 tháng 05 năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”.
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG PHÚ MỸ HOẠT ĐỘNG THEO NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH (11/05/2022)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 5/2022 (26/04/2022)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 5/2022
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 4/2022 (29/03/2022)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 4/2022
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 3/2022 (28/02/2022)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 3/2022
Xem theo ngày:
Tìm