title Tin tức

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960-20/12/2020, "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư năm 2020 (10/11/2020)
Thông báo số 5057/TB-UBND-NV ngày 04/11/2020 của UBND quận 7 (09/11/2020)
Tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020
QUẬN 7 TUYÊN DƯƠNG 439 EM HỌC SINH TIÊU BIỂU (09/11/2020)
PHÁT HUY TINH THẦN ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TẠI KHU PHỐ (09/11/2020)
TUYÊN DƯƠNG 40 GƯƠNG ĐIỂN HÌNH DÂN VẬN KHÉO NĂM 2020 (09/11/2020)
PHÓ TỔNG THAM MƯU TRƯỞNG QĐND VIỆT NAM THĂM VÀ KIỂM TRA BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ QUẬN 7 (06/11/2020)
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số quy định về Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan (06/11/2020)
Sáng ngày 03/11/2020, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11” dưới hình thức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số quy định về Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan, thu hút 136 lượt cán bộ, công chức trực thuộc các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể và 10 phường trên địa bàn tham dự.
Thông báo số 4626/TB-SNV ngày 04/11/2020 của Sở Nội Vụ (05/11/2020)
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỪ CẤP HUYỆN TRỞ LÊN NĂM 2020
PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY TRAO HUY HIỆU ĐẢNG CHO CÁC ĐẢNG VIÊN CAO TUỔI ĐẢNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN (04/11/2020)
Thông báo số 3019/TB-UBND-VHTT ngày 30/06/2020 của UBND quận 7 (04/11/2020)
Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Quận 7
Xem theo ngày:
Tìm