title Tin tức

Thông báo số 4589/TB-BCT ngày 28/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (01/10/2021)
Về đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Tân Phú (tính từ ngày 27 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4588/TB-BCT ngày 28/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (01/10/2021)
Về đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Phú Thuận (tính từ ngày 27 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4587/TB-BCT ngày 28/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (01/10/2021)
Về đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Tân Quy (tính từ ngày 27 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4586/TB-BCT ngày 28/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (01/10/2021)
Về đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Bình Thuận (tính từ ngày 27 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4585/TB-BCT ngày 28/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (01/10/2021)
Về đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Tân Hưng (tính từ ngày 27 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4584/TB-BCT ngày 28/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (01/10/2021)
Về đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Tân Kiểng (tính từ ngày 27 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4583/TB-BCT ngày 28/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (01/10/2021)
Về đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Tân Thuận Tây (tính từ ngày 27 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4582/TB-BCT ngày 28/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (01/10/2021)
Về đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Tân Thuận Đông (tính từ ngày 27 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4581/TB-BCT ngày 28/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (01/10/2021)
Về tổng hợp đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn Quận (tính từ ngày 27 tháng 9 năm 2021)
LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN VI RÚT SARS-COV-2 (29/09/2021)
Hiện nay, Quận 7 đang đẩy mạnh công tác lấy mẫu xét nghiệm toàn dân. Đợt lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng lần này được chính quyền và ngành Y tế của Quận 7 triển khai rất quyết liệt; nhân viên y tế đến từng hẻm, từng nhà để lấy mẫu.
Xem theo ngày:
Tìm