title Tin tức

Quyết định số 5845/QĐ-UBND ngày 31/08/2022 của UBND quận 7 (31/08/2022)
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2022
Thông báo số 3196/TB-HĐTD ngày 29/08/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (31/08/2022)
Kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2022
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 9/2022 (30/08/2022)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 9/2022
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 8/2022 (30/08/2022)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 8/2022
KỶ NIỆM 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/09/1945-02/9/2022) (23/08/2022)
THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (22/08/2022)
Trong giai đoạn từ năm 2015-2020, thực hiện giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả đến nay thanh toán cá nhân hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã thực hiện qua tài khoản cá nhân (trừ lực lượng thuộc danh mục bí mật nhà nước được trả lương theo hình thức phù hợp); phối hợp với hệ thống Ngân hàng thương mại trong công tác tập trung nguồn thu và thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước; triển khai đến đơn vị sử dụng ngân sách mở và sử dụng thẻ tín dụng mua hàng phục vụ chi tiêu để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công.
ỨNG DỤNG ETAX MOBILE (22/08/2022)
Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất để Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, ngành Thuế triển khai cung cấp ứng dụng Thuế điện tử dành cho cá nhân sử dụng trên thiết bị di động với tên gọi: eTax Mobile.
LOẠI HÌNH NHÓM ĐIỂM NGUY CƠ VÀ CÁCH XỬ LÝ PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT (22/08/2022)
Tuyên truyền về các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 thông qua (22/08/2022)
Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 3 vào ngày 23/5/2022 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Quốc hội họp tập trung từ ngày 23/5/2022 đến ngày 16/6/2022, với 19 phiên họp, tổng thời lượng là 62 giờ; 6 phiên thảo luận tổ, 23 phiên thảo luận toàn thể tại hội trường đã có 2.138 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu, tranh luận (trong đó có 1.484 lượt đại biểu phát biểu tại phiên thảo luận tại tổ; 592 lượt thảo luận và 62 lượt tranh luận tại phiên thảo luận tại hội trường). Tại 5 phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn đã có 133 lượt đại biểu thực hiện quyền chất vấn, 28 lượt đại biểu tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề quan tâm.
Thông báo số 868/TB-HĐTD ngày 15/08/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (17/08/2022)
Danh mục tài liệu ôn tập và hình thức phỏng vấn, thực hành (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2022
Xem theo ngày:
Tìm