title Tin tức

QUẬN 7: DANH SÁCH CÁC ĐIỂM TIÊM VẮC-XIN NGỪA COVID-19 CHO NGƯỜI DÂN QUẬN 7, TỪ NGÀY 20/6 ĐẾN NGÀY 26/6/2022 (22/06/2022)
QUẬN 7 HƯỞNG ỨNG THÁNG CAO ĐIỂM TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 (22/06/2022)
Nhằm đảm bảo bao phủ mũi vắc xin nhắc lại, tạo miễn dịch cộng đồng cho người dân trên địa bàn Quận 7, đặc biệt là đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao. Ngay sau Lễ phát động Tháng cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Sở Y tế chủ trì diễn ra tại Khu Chế xuất Tân Thuận vào sáng 14/6/2022, Trung tâm Y tế Quận 7 và Trạm Y tế 10 phường đã tích cực phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tại địa phương tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm tiêm để người dân có thông tin tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng thời gian.
TIÊM NHẮC VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐÚNG LỊCH GIÚP DUY TRÌ MIỄN DỊCH, PHÒNG COVID-19 QUAY TRỞ LẠI (22/06/2022)
ĐĂNG KÝ TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 BẰNG CÁCH NÀO? (22/06/2022)
Nếu là phụ huynh của trẻ em 5-18 tuổi, hãy đưa các cháu đến các điểm tiêm tại các trường học và các điểm tiêm trong cộng đồng để tiêm mũi 1 (nếu chưa tiêm) và tiêm mũi 2 (đối với những cháu đã tiêm mũi 1 và đến lúc tiêm mũi 2).
Cộng tác viên dịch thuật năm 2022 (17/06/2022)
Nhằm nâng cao tính minh bạch trong giải quyết hồ sơ hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi muốn dịch các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài, Phòng tư pháp Quận 7 niêm yết danh sách cộng tác viên dịch thuật năm 2022 gồm các ông/bà có tên sau:
Buổi tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016 tại trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM (16/06/2022)
Ủy ban nhân dân phường Tân Phú phối hợp với trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh ban hành Kế hoạch số 1025/KH-UBND ngày 12/5/2022 về việc tổ chức “Ngày pháp luật” năm 2022 về tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016 tại trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh.
Buổi bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại Quận 7 năm 2022 (16/06/2022)
Thực hiện kế hoạch số 711/KH-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn quận năm 2022.
Buổi bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở (16/06/2022)
Thực hiện kế hoạch số 573/KH-UBND ngày 21/02/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận năm 2022.
Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 với các mục tiêu sau (16/06/2022)
Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2030 với các mục tiêu sau (16/06/2022)
Xem theo ngày:
Tìm