title Tin tức

Tuyên truyền Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 (20/07/2023)
Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, cụ thể như sau
Thông báo số 3942/TB-UBND ngày 18/07/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận 7 (19/07/2023)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2023
Tuyên truyền Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (19/07/2023)
Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, được thực hiện từ ngày 01/7/2023
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép Môi trường (18/07/2023)
Của dự án nhà ở riêng lẻ kết hợp Thương mại Dịch vụ
XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH VEN AO, HỒ, KÊNH, RẠCH GẮN VỚI ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7 (18/07/2023)
Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7 (18/07/2023)
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7
Phòng Y tế Quận 7 (17/07/2023)
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế Quận 7
Thanh tra quận (17/07/2023)
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra quận
TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ (17/07/2023)
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Chính Trị
UBND phường Phú Thuận (17/07/2023)
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường Phú Thuận
Xem theo ngày:
Tìm