title Tin tức

HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6/2001 - 28/6/2023) “GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC - QUỐC GIA THỊNH VƯỢNG” (30/06/2023)
Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi duy trì nòi giống và là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cach con người, bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực khoẻ mạnh phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
QUẬN 7 TRIỂN KHAI CẤP CHỮ KÝ SỐ MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI DÂN (29/06/2023)
Nhằm thực hiện tốt Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 5/6/2023, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố đã phối hợp với Trung tâm chứng thực chữ ký số quốc gia tổ chức Hội nghị “Phối hợp triển khai thúc đẩy chữ ký số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.
SỔ TAY VNeID (29/06/2023)
VNelD là ứng dụng trên thiết bị số; “dinhdanhdientu.gov.vn”, “vneid.gov.vn” là trang thông tin định danh điện tử do Bộ Công an tạo lập, phát triển để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử; phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 7/2023 (28/06/2023)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 7/2023
98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/06/1925-21/06/2023) (27/06/2023)
Năm 1917, lịch sử nhân loại chứng kiến một sự kiện có tính bước ngoặt đối với sự phát triển của thế giới: Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga thành công mở ra thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.
QUẬN 7 TỔ CHỨC NGÀY HỘI GIA ĐÌNH NĂM 2023 (26/06/2023)
Với phương châm “Gia đình luôn là nền tảng của sự vững mạnh và phát triển”, hưởng ứng kỷ niệm 22 năm Ngày gia đình Việt Nam 28/6, Ủy ban nhân dân Quận 7 tổ chức Ngày hội gia đình năm 2023 nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Thư mời về việc tham gia đồng hành, phối hợp tổ chức Chương trinh Ngày hội đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp Quận 7 năm 2023 (22/06/2023)
QUẬN 7 RA QUÂN XỬ LÝ TÌNH TRẠNG VI PHẠM TRẬT TỰ ĐÔ THỊ VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG (21/06/2023)
QUẬN 7 GẶP GỠ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DU LỊCH (21/06/2023)
NGÀY HỘI THÍ ĐIỂM “TÁCH NHỰA ĐỂ TÁI CHẾ” TẠI QUẬN 7 (21/06/2023)
Xem theo ngày:
Tìm