title Tin tức

NGÀY HỘI THANH NIÊN CÔNG NHÂN NĂM 2020 (30/09/2020)
Đoàn phường Tân phú đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút mới (sars-cov-2) (30/09/2020)
Nhằm đây mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút mới (SARS-CoV-2) cho các hộ dân, nhất là người nước ngoài tại các khu chung cư, cao ốc trên địa bàn Phường Tân Phú, Đoàn Phường Tân Phú tiếp tục triển khai các sản phầm tuyên truyền của Quận Đoàn 7, Phòng Tư pháp quận thông qua.
Tổ chức tuyên tuyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona mới (SARS-Cov-2) cho người nước ngoài trên địa bàn quận 7. (29/09/2020)
Tổ chức tuyên tuyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona mới (SARS-Cov-2) (29/09/2020)
Phường Tân Thuận Đông: NGƯỜI DÂN ĐÓNG GÓP NHIỀU Ý KIẾN ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ (28/09/2020)
PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG: TỔ CHỨC NGÀY HỘI “SỐNG XANH” NĂM 2020 (17/09/2020)
PHƯỜNG PHÚ THUẬN: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐ 05-ĐA/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY (17/09/2020)
SỰ THẬT VỀ ĐỒNG TÂM (16/09/2020)
TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG THÁNG AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG HỌC SINH (15/09/2020)
TRAO TẶNG KINH PHÍ SỬA CHỮA NHÀ CHO CÔNG ĐOÀN VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN (15/09/2020)
Xem theo ngày:
Tìm