title Tin tức

QUẬN 7 LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT COVID-19 TẠI KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN (07/06/2021)
THĂM VÀ TẶNG QUÀ LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ TẠI CÁC KHU VỰC PHONG TỎA VÀ CHỐT CHẶN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 (07/06/2021)
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ HÀNH VI ĐỂ PHÁT SINH TIẾNG ỒN VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN CHO PHÉP (07/06/2021)
CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO CỘNG ĐỒNG (04/06/2021)
Hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh, để nhanh chóng kiểm soát, khoanh vùng, dập dịch với phương châm “Khẩn trương - Thần tốc - Quyết liệt - Đồng bộ - Chủ động”, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 Quận 7 kêu gọi toàn thể nhân dân thực hiện ngay những việc sau đây:
Công văn số 2689/UBND-LĐTBXH Ngày 03/06/2021 của UBND quận 7 (04/06/2021)
V/v khảo sát tình hình doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh găp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến việc làm của người lao động
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 6/2021 (03/06/2021)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 6/2021
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 6/2021 (03/06/2021)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 6/2021
Công văn số 2553/UBND-BTGPMB Ngày 31/05/2021 của UBND quận 7 (03/06/2021)
V/v triển khai Quyết định 10/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2021 của UBND Thành phố về Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi
Quận 7 phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn (28/05/2021)
CỬ TRI QUẬN 7 HĂNG HÁI BỎ PHIẾU BẦU ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ (28/05/2021)
Xem theo ngày:
Tìm