title Tin tức

GIẢI CHẠY “KẾT SỨC MẠNH – NỐI THÀNH CÔNG” (18/09/2023)
UBND Phường Tân Quy (15/09/2023)
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Phường Tân Quy
TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ (15/09/2023)
HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỚI CHỦ ĐỀ “TÌM HIỂU CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT” (14/09/2023)
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chính thức triển khai Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn quận, huyện (14/09/2023)
Đây là bộ tiêu chí đánh giá dựa vào kết quả đầu ra trong công tác chăm sóc sức khoẻ người dân trên địa bàn quận, huyện. Tổng cộng có 30 tiêu chí thuộc 08 nhóm. Nếu đạt từ 85% trở lên: Hoàn thành xuất sắc; Từ 70 đến dưới 85%: Hoàn thành tốt; Từ 55 đến dưới 70 %: Hoàn thành; Dưới 55%: Không hoàn thành.
GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO TPHCM LẦN 3 - NĂM 2023 KHƠI DẬY ĐAM MÊ SÁNG TẠO TRONG MỖI NGƯỜI DÂN (13/09/2023)
Theo Ban Tổ chức, Chất lượng hồ sơ, công trình, đề tài, tác phẩm đăng ký tham gia Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3 ở một vài lĩnh vực được nâng cao hơn, do tiêu chí xét chọn giải thưởng lần 3 được nâng cao so với các lần trước; công tác xét chọn, sàng lọc từ ban đầu được thực hiện nghiêm túc.
CẦN LÀM GÌ ĐỂ PHÒNG BỆNH ĐAU MẮT ĐỎ (11/09/2023)
QUẬN 7: HƠN 19.000 HỌC SINH KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI (06/09/2023)
Quận 7: Tuyên dương 5 tập thể vinh dự nhận cờ thi đua của UBND Thành phố (06/09/2023)
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 7 TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2022 – 2023 (06/09/2023)
Xem theo ngày:
Tìm