title Tin tức

QUẬN 7 HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN MỘT THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH VEN AO, HỒ, KÊNH, RẠCH GẮN VỚI TUYẾN PHỐ (06/09/2023)
LỄ HỘI ẨM THỰC CHAY QUẬN 7 THU HÚT ĐÔNG ĐẢO DU KHÁCH (06/09/2023)
Quận 7: Trao tặng 354 suất học bổng - Tiếp sức đến trường (06/09/2023)
Quận 7: cần chủ động củng cố nguồn lực, nhân sự, thành lập thêm các Chi hội Phụ nữ, Tổ Tư vấn cộng đồng tại các khu phố mới (06/09/2023)
Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn Quận 7, giai đoạn 2013 – 2014. (06/09/2023)
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH (06/09/2023)
Phối hợp cùng chính quyền địa phương trong việc tham gia giám sát, cung cấp hình ảnh, phản ánh thông tin các công trình vi phạm trật tự xây dựng nhằm xử lý vi phạm kịp thời, đúng chức năng thẩm quyền.
Quận 7 khen thưởng 271 học sinh tiêu biểu và 130 học sinh đạt thành tích cao tại các cuộc thi do Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức (06/09/2023)
QUẬN 7 PHÁT ĐỘNG TOÀN DÂN TẬP LUYỆN MÔN BƠI, PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM NĂM 2023 (06/09/2023)
TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CEP HỖ TRỢ CÔNG NHÂN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÒNG CHỐNG “TÍN DỤNG ĐEN” (06/09/2023)
HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ “GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ” NĂM 2023 (06/09/2023)
Xem theo ngày:
Tìm