title Tin tức

Tuyên truyền pháp luật về “Quyết định 1085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/9/2022 Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025” (17/10/2022)
Ngày 15/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1085/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 – 2025, theo đó mục tiêu về rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa được xác định như sau:
Tuyên truyền pháp luật về “Thông tư 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải” (17/10/2022)
Ngày 29/9/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải (có hiệu lực từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022).
QUẬN 7 TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO 632 HỌC SINH, SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN (10/10/2022)
CHUNG KẾT VÀ TRAO GIẢI MÔN BÓNG ĐÁ - GIẢI THỂ THAO HỌC SINH QUẬN 7 NĂM 2022 (10/10/2022)
CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG – SON SẮT MỘT NIỀM TIN (10/10/2022)
CẦN ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC (10/10/2022)
3 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TIÊU BIỂU NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA LĐLĐ THÀNH PHỐ (10/10/2022)
HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA VÀ THÁNG TIÊU DÙNG SỐ (07/10/2022)
Với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH (01/03/2018)
Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:
Danh sách cộng tác viên Kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; các tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền viên, báo cáo viên và Hoà giải ở cơ sở năm 2022 (29/09/2022)
Xem theo ngày:
Tìm