title Tin tức

QUẬN 7 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ CÔNG TÁC QUẢN LÝ F0 CÁCH LY TẠI NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG (12/05/2022)
Quận 7 triển khai thực hiện Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” (11/05/2022)
Căn cứ Kế hoạch số 1224/KH-UBND ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế. hoạch tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”. Ngày 05 tháng 05 năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”.
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG PHÚ MỸ HOẠT ĐỘNG THEO NGUYÊN LÝ Y HỌC GIA ĐÌNH (11/05/2022)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 5/2022 (26/04/2022)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 5/2022
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 4/2022 (29/03/2022)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 4/2022
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 3/2022 (28/02/2022)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 3/2022
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 02/2022 (25/01/2022)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 02/2022
Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nhà Bè và Quận 7 triển khai Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ (09/05/2022)
Tuyên truyền Luật Cư trú tại phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM (06/05/2022)
Ủy ban nhân dân phường Tân Kiểng ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 03/3/2022 về việc tổ chức tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016 và Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn phường. Kế hoạch nêu rõ việc thực hiện tuyên truyền Luật Cư trú năm 2020; phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ phường trong việc tuyên truyền Luật trẻ em năm 2016; thực hiện phát thanh tuyên truyền Luật Cư trú năm 2020, Luật trẻ em năm 2016 và đăng tin tuyên truyền tại các bản tin khu phố, tổ dân phố.
Tập huấn, triển khai VBPL cho các cơ sở Y, Dược, Mỹ phẩm, Dịch vụ thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn Quận 7 (06/05/2022)
Ngày 15/4/2022, Phòng Y tế Quận 7 - thành viên của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Quận 7 phối hợp phòng Tư pháp Quận 7 tổ chức 01 buổi tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho 240 người đại diện các cơ sở Y, Dược, Mỹ phẩm, Dịch vụ thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn Quận 7, nhằm cung cấp kiến thức pháp luật cho các cơ sở kinh doanh.
Xem theo ngày:
Tìm