title Tin tức

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Quận 7 (06/05/2022)
Ngày 19/4/2022, Phòng Thanh tra Quận 7 - thành viên của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Quận 7 tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đến 120 người là công chức thuộc Ủy ban nhân dân quận và phường, viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp, trường học.
Quán triệt quy định và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (06/05/2022)
Thực hiện kế hoạch số 762/KH-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc tổ chức phổ biến, quán triệt quy định và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
Giao ban công tác tư pháp quý I/2022 (06/05/2022)
Ngày 11/3/2022, Phòng Tư pháp Quận 7 họp giao ban nhằm kiểm tra tiến độ triển khai chương trình công tác tư pháp 10 phường năm 2022.
Tập huấn kiến thức pháp luật về công tác chứng thực năm 2022 (06/05/2022)
Ngày 26/4/2022, Phòng tư pháp Quận 7 đã tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ cho 30 người là đại diện lãnh đạo, công chức phụ trách công tác chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký tại quận và phường (theo Kế hoạch số 712/KH-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 7).
Những điều người dân cần biết về Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020 (06/05/2022)
So với Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (gọi tắt là “Luật năm 2012”) thì Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 (gọi tắt là “Luật sửa đổi năm 2020”) có các điểm mới nổi bật như
Những điểm mới của Luật Biên phòng Việt Nam (06/05/2022)
Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 thay thế Pháp lệnh Bộ đội biên phòng 1997, gồm 06 Chương, 36 Điều, có một số quy định mới nổi bật như:
Những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020 (06/05/2022)
Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/11/2020, gồm 16 Chương, 171 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, thay thế Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13. Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020 có một số điểm mới như
Một số nội dung mà người dân cần biết về Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (06/05/2022)
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực pháp luật ngày 01/01/2022 (sau đây gọi tắt luật năm 2020) thay thế cho Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006 (gọi tắt là luật năm 2006) hết hiệu lực, luật năm 2020 có 7 Chương, 74 Điều với một số quy định mới nổi bật liên quan đến công dân đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động như:
Quy định pháp luật về trình tự, thủ tục đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (06/05/2022)
Pháp lệnh 01/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 24/3/2022 Pháp lệnh trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, với một số nội dung cơ bản như sau:
Một số điểm mới của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (06/05/2022)
Ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng trong đó có một số điểm mới về quy định vi phạm trật tự xây dựng như sau:
Xem theo ngày:
Tìm