title Tin tức

Quyết định số 5329/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố (26/09/2013)
Về việc duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công viên Mũi Đèn Đỏ và khu nhà ở đô thị phường Phú Thuận, Quận 7.
Quyết định số 37/2005/QĐ-UB-QLĐT ngày 23/6/2005 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (23/06/2005)
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân Thuận Tây - Quận 7, diện tích 55,37ha.
Quyết định số 5391/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố (30/09/2013)
Về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân Hưng, Quận 7 (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông).
Quyết định số 7382/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố (31/12/2013)
Về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân Hưng, Quận 7 (hạ tầng kỹ thuật).
Quyết định số 4812/QĐ-UBND ngày 05/9/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố (05/09/2013)
Về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân Thuận Đông (phần còn lại), Quận 7 (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông).
Quyết định số 7384/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố (31/12/2013)
Về duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân Thuận Đông (phần còn lại), Quận 7 (hạ tầng kỹ thuật).
Quyết định số 4000/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố (24/09/2019)
Về việc duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, Quận 7 (các lô phố ký hiệu MR-1, MR-2, HR-1, HR-2, M2, C-1, C-2 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật).
Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố (12/07/2016)
Về việc duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây tại phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, Quận 7.
Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (13/07/2016)
Về việc duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Lô Y, Khu nhà ở Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7 do Công ty Cổ phần Him Lam làm chủ đầu tư.
Văn bản số 24/SQHKT-QHKV1 ngày 02/1/2018 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố (05/01/2018)
Về việc điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình tại Khu II, Chung cư thương mại kết hợp văn phòng có nhân viên lưu trú tại phường Tân Thuận Tây, Quận 7.
Xem theo ngày:
Tìm