title Tin tức

Thông báo số 04/TB-HĐTD ngày 15/12/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 (19/12/2022)
Kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 năm 2022
Tuyên truyền pháp luật về “Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác” (13/12/2022)
Bộ Công an ban hành Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành và hệ thống thông tin khác, có hiệu lực từ ngày 19/12/2022.
Tuyên truyền pháp luật về “Thông tư số 28/2022/TT-BGTVT quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải” (13/12/2022)
Ngày 29/11/2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 28/2022/TT-BGTVT quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải, có hiệu lực từ ngày 01/02/2023.
Tuyên truyền pháp luật về “Thông tư số 30/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông vận tải” (13/12/2022)
Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 30/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông vận tải, có hiệu lực ngày 01/02/2023.
Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 29/11/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 (01/12/2022)
Về thời gian, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7
Thông báo số 01/TB-HĐTD ngày 28/11/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 (01/12/2022)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 năm 2022
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 12/2022 (28/11/2022)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 12/2022
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 11/2022 (01/11/2022)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 11/2022
Tuyên truyền pháp luật về “Quyết định 2228/QĐ-BTP ngày 14/11/2022 của Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp” (22/11/2022)
Ngày 14/11/2022, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2228/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.
V/v kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (22/11/2022)
Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em trong các khu chung cư; để nâng cao sự hiểu biết, chịu trách nhiệm trước phạm luật về các hành vi bạo lực với trẻ em.
Xem theo ngày:
Tìm