title Tin tức

Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (17/10/2018)
Về việc phê duyệt hồ sơ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lô J, lô K dự án Khu dân cư phía Bắc rạch Bà Bướm do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín làm chủ đầu tư tại phường Phú Thuận, Quận 7.
Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (27/08/2018)
Về việc duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Mỹ do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát làm chủ đầu tư.
Quyết định số 6078/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố (20/11/2017)
Về việc duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và thương mại Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, Quận 7.
Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố (13/05/2020)
Về việc điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 31/7/2015, Quyết định 6495/QĐ-UBND ngày 05/12/2015 và Quyết định 3324/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới phức hợp đa chức năng tại phường Phú Mỹ, Quận 7 (dự án PMR Evergreen).
Quyết định số 3324/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố (11/07/2016)
Về việc duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới phức hợp đa chức năng tại phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (dự án PMR Evergreen).
Quyết định số 6495/QĐ-UBND ngày 05/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố (08/12/2015)
Về việc duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới phức hợp đa chức năng tại phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (dự án PMR Evergreen).
Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 26/2/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố (29/02/2016)
Về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5117/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại phường Phú Mỹ, Quận 7.
Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (13/08/2018)
Về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu nhà ở Đông Á, phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á làm chủ đầu tư.
Quyết định số 5117/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố (16/10/2015)
Về việc duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại phường Phú Mỹ, Quận 7.
Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 7 (30/06/2021)
Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 25/12/2015, Quyết định 3523/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 và Quyết định 284/QĐ-UBND ngày 16/1/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư (La Casa) do Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Gia Phú Thuận và Công ty Cổ phần An Gia Phú Thịnh làm chủ đầu tư tại phường Phú Thuận, Quận 7.
Xem theo ngày:
Tìm