Di tích lịch sử

title Di tích lịch sử

Những di tích lịch sử
Thứ hai, 27/03/2017, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

- Chùa Long Hoa: khu phố 4 – phường Phú Mỹ. - Gò Ô Môi: phường Phú Thuận Những di tích lịch sử Khu di tích Gò Ô Môi 1. Di tích lịch sử: - Chùa Long Hoa: khu phố 4 – phường Phú Mỹ. - Gò Ô Môi: phường Phú Thuận 2. Cơ sở tín ngưỡng dân gian: - Đình Tân Hòa: Khu phố 1, phường Tân Thuận ...

- Chùa Long Hoa: khu phố 4 – phường Phú Mỹ.

- Gò Ô Môi: phường Phú Thuận

Những di tích lịch sử

Khu di tích Gò Ô Môi

1. Di tích lịch sử:

- Chùa Long Hoa: khu phố 4 – phường Phú Mỹ.

- Gò Ô Môi: phường Phú Thuận

2. Cơ sở tín ngưỡng dân gian:

- Đình Tân Hòa: Khu phố 1, phường Tân Thuận Đông

- Đình Tân Qui: phường Tân Phong

- Đền Quan Thánh: phường Tân Hưng

Tác giả: Gia Bảo
 

 

Nguồn: Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 1364