Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch cơ quan trong tuần
Lịch tuần 44: 26/10/2020 - 01/11/2020
Thứ/NgàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ 2
26/10/2020
07:30Nội dung:Chào cờ Thành phần: Người chủ trì:Người đăng ký:Quản trịĐịa điểm:Tình trạng:Đã họp
08:00Nội dung:Họp Thường trực Quận ủy. Thành phần:Hoàng Minh Tuấn Anh Người chủ trì:Võ Khắc TháiNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:Tình trạng:Đã họp
14:00Nội dung:Họp UBND quận Thành phần: Người chủ trì:Hoàng Minh Tuấn AnhNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH1UBTình trạng:Đã họp
Thứ 3
27/10/2020
08:00Nội dung:Khảo sát thực tế 02 cơ sở trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh. Thành phần:Bùi Thị Ngọc Hiếu Người chủ trì:Võ Khắc TháiNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:Tình trạng:Đã họp
08:00Nội dung:Nghe báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được duyệt không còn phù hợp trên địa bàn Quận. Thành phần: Người chủ trì:Hoàng Minh Tuấn AnhNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH1UBTình trạng:Đã họp
09:00Nội dung:Giao ban thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU và Chỉ thị 19-CT/TU về công tác quản lý TTLLĐ, VSMT Thành phần: Người chủ trì:Lê Văn ThànhNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH2UBTình trạng:Đã họp
14:00Nội dung:Làm việc về công tác nhân sự Hội thẩm nhân dân. Thành phần: Người chủ trì:Trần Quốc XuânNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH1UBTình trạng:Đã họp
14:00Nội dung:Kiểm tra thực địa phường Tân Thuận Đông Thành phần: Người chủ trì:Lê Văn ThànhNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:Tại thực địa (tập trung tại sảnh UBND quận lúc 13:30)Tình trạng:Đã họp
15:00Nội dung:Nghe báo cáo về thực hiện các QĐVPHC; Thực hiện các Kết luận Thanh tra; Thực hiện nâng cấp hẻm; Việc quản lý đất công; Các vấn đề còn tồn đọng. Thành phần: Người chủ trì:Lê Văn ThànhNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:Tình trạng:Đã họp
Thứ 4
28/10/2020
08:00Nội dung:Nghe báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 12-KH/QU ngày 15/9/2020 của BTVQU về tổ chức lại chi bộ khu phố thành chi bộ ô khu vực, có xét đến Đề án tổ chức, sắp xếp lại Khu phố/Tổ dân phố trên địa bàn Quận 7. Thành phần:Hoàng Minh Tuấn Anh Người chủ trì:Võ Khắc TháiNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH1QUTình trạng:Đã họp
09:00Nội dung:Giao ban với Công ty PMH liên quan TTXD, TTLLĐ, VSMT trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh Thành phần: Người chủ trì:Lê Văn ThànhNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH1UBTình trạng:Đã họp
14:00Nội dung:Họp về phối hợp thực hiện dự án Nâng cấp cải tạo 5 cửa xả trên đường Huỳnh Tấn Phát do Ban Quản lý ĐTXDCT Quận 7 làm chủ đầu tư Thành phần: Người chủ trì:Hoàng Minh Tuấn AnhNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH1UBTình trạng:Đã họp
14:00Nội dung:Giám sát công tác quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Quận theo Kế hoạch số 135/KH-ĐGS ngày 30/7/2020 của Đoàn giám sát HĐND Quận đối với UBND Quận 7 Thành phần: Người chủ trì:Trần Quốc XuânNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH2UBTình trạng:Đã họp
Thứ 5
29/10/2020
09:00Nội dung:Họp Chi bộ Văn phòng HDDND-UBDN quận Thành phần: Người chủ trì:Người đăng ký:Quản trịĐịa điểm:Tình trạng:Đã họp
14:00Nội dung:Kiểm tra thực địa phường Phú Thuận Thành phần: Người chủ trì:Lê Văn ThànhNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:Tại thực địa (tập trung tại sảnh UBND quận lúc 13:30)Tình trạng:Đã họp
14:00Nội dung:Họp Thường trực HĐND quận: Dự kiến Nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười bốn của HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Thành phần: Người chủ trì:Trần Quốc XuânNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH1UBTình trạng:Đã họp
14:30Nội dung:Họp Thường trực HĐND quận: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát tình hình đầu tư xây dựng trường lớp theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn quận. Thành phần: Người chủ trì:Trần Quốc XuânNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH1UBTình trạng:Đã họp
15:00Nội dung:Nghe báo cáo về thực hiện các QĐVPHC; Thực hiện các Kết luận Thanh tra; Thực hiện nâng cấp hẻm; Việc quản lý đất công; Các vấn đề còn tồn đọng. Thành phần: Người chủ trì:Lê Văn ThànhNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:Tình trạng:Đã họp
Thứ 6
30/10/2020
08:00Nội dung:Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn năm học 2020-2021. Thành phần: Người chủ trì:Trần Chí DũngNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:Trung tâm BDCT Tình trạng:Chưa họp
08:00Nội dung:Nghe báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2021; danh mục dự án dự kiến cho kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 Thành phần: Người chủ trì:Hoàng Minh Tuấn AnhNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH1UBTình trạng:Chưa họp
08:00Nội dung:Tiếp bà Lê Thị Thu Hương: Liên quan đến việc bố trí tái định cư cho gia đình bà Lê Thị Thu Hương trong dự án BTGPMB nhà ở ven Kênh tẻ phường Tân Kiểng. Thành phần: Người chủ trì:Lê Văn ThànhNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:Phòng Tiếp công dân Tình trạng:Chưa họp
08:30Nội dung:Nghe báo cáo kết quả làm việc của Đoàn thanh tra đối với Đơn vị trung tâm GDNN-GDTX Thành phần: Người chủ trì:Bùi Thị Ngọc HiếuNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH2UBTình trạng:Chưa họp
09:30Nội dung:Họp giao ban công tác quản lý trật tự xây dựng Thành phần: Người chủ trì:Lê Văn ThànhNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH2QUTình trạng:Chưa họp
14:00Nội dung:Dự họp chi bộ phòng Kinh tế Thành phần: Người chủ trì:Lê Văn ThànhNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:Tại phòng Kinh tếTình trạng:Chưa họp
14:00Nội dung:Họp Đảng ủy cơ quan Chính quyền Thành phần: Người chủ trì:Trần Quốc XuânNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH2UBTình trạng:Chưa họp
14:00Nội dung:Hội đồng quy hoạch thông qua đồ án Quy hoạch phân khu 2 (liên phường Tân Thuận Tây, Bình Thuận, một phần phường Tân Thuận Đông, một phần phường Phú Thuận) Thành phần: Người chủ trì:Hoàng Minh Tuấn AnhNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH1UBTình trạng:Chưa họp