Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch cơ quan trong tuần
Lịch tuần 46: 11/11/2019 - 17/11/2019
Thứ/NgàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ 2
11/11/2019
08:00Nội dung:Họp Thường trực Quận ủy Thành phần:Đào Gia Vượng Người chủ trì:Nguyễn Văn DiệuNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH2QUTình trạng:Đã họp
08:00Nội dung:Đi học (cả ngày) Thành phần: Người chủ trì:Bùi Thị Ngọc HiếuNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:Học viện chính trị Khu vực IITình trạng:Đã họp
09:00Nội dung:Họp giao ban chuyên trách HĐND quận. Thành phần:Lâm Thị Kim Thanh Người chủ trì:Trần Quốc XuânNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PLV PCT HĐND quậnTình trạng:Đã họp
13:30Nội dung:Thông qua nội dung DT-19 của 03 phường: Tân Phú, Tân Phong, Tân Hưng Thành phần:Đào Gia Vượng Người chủ trì:Nguyễn Văn DiệuNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH2QUTình trạng:Đã họp
Thứ 3
12/11/2019
08:00Nội dung:Đi học (cả ngày) Thành phần: Người chủ trì:Bùi Thị Ngọc HiếuNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:Học viện Chính trị khu vực IITình trạng:Đã họp
08:00Nội dung:Thông qua nội dung DT-19 của 04 phường: Tân Kiểng, Tân Thuận Đông, Phú Mỹ, Phú Thuận Thành phần:Đào Gia Vượng Người chủ trì:Nguyễn Văn DiệuNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH2QUTình trạng:Đã họp
14:00Nội dung:Dự Hoạt động giải trình về công tác quản lý, đầu tư nâng cấp các cửa xả, cống xả chính và thực hiện nâng cấp, mở rộng hẻm chính theo quy hoạch trên địa bàn Quận Thành phần:Đào Gia Vượng, Lâm Thị Kim Thanh, Trần Quốc Xuân Người chủ trì:Nguyễn Văn DiệuNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH1QUTình trạng:Đã họp
Thứ 4
13/11/2019
08:00Nội dung:Giao ban việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/QU ngày 28/11/2018 của Quận ủy về lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước trên địa bàn Quận 7; Nghị quyết 31-NQ/QU ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phần:Đào Gia Vượng Người chủ trì:Hà SơnNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH1QUTình trạng:Đã họp
08:00Nội dung:Đi học Thành phần: Người chủ trì:Bùi Thị Ngọc HiếuNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:Học viện Chính trị khu vực IITình trạng:Đã họp
09:00Nội dung:Đi cơ sở Thành phần: Người chủ trì:Lê Văn ThànhNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:Tại cơ sởTình trạng:Đã họp
13:30Nội dung:Nghe báo cáo tiến độ thực hiện kết luận giám sát của HĐND Quận Thành phần:Lâm Thị Kim Thanh, Trần Quốc Xuân Người chủ trì:Nguyễn Văn DiệuNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH2QUTình trạng:Đã họp
14:00Nội dung:Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Cụm thi đua 7: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với chủ đề năm 2019: “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội”. Thành phần: Người chủ trì:Lê Văn ThànhNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH1UBTình trạng:Đã họp
15:00Nội dung:Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Cụm thi đua 7: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với chủ đề năm 2019: “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội”. Thành phần: Người chủ trì:Đào Gia VượngNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:Tại UBND phường Phú ThuậnTình trạng:Đã họp
Thứ 5
14/11/2019
08:00Nội dung:Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 184 Thành phần:Bùi Thị Ngọc Hiếu, Lê Văn Thành, Trần Quốc Xuân, Đào Gia Vượng Người chủ trì:Nguyễn Văn DiệuNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH1QUTình trạng:Đã họp
08:00Nội dung:Tiếp công dân Thành phần: Người chủ trì:Lâm Thị Kim ThanhNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:Phòng Tiếp công dân Tình trạng:Đã họp
14:00Nội dung:Hội nghị Ban Thường vụ Quận ủy lần thứ 185 Thành phần:Bùi Thị Ngọc Hiếu, Trần Quốc Xuân, Đào Gia Vượng Người chủ trì:Nguyễn Văn DiệuNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH1QUTình trạng:Đã họp
Thứ 6
15/11/2019
08:00Nội dung:Tham dự Kế hoạch DT-19 Thành phần:Đào Gia Vượng Người chủ trì:Nguyễn Văn DiệuNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:Tình trạng:Chưa họp
10:30Nội dung:Nghe báo cáo về đất công trình công cộng do dự án giao lại cho Quận làm trường học Thành phần: Người chủ trì:Bùi Thị Ngọc HiếuNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH1UBTình trạng:Chưa họp
14:00Nội dung:Tiếp Tổ công tác - Ban Tiếp công dân Thành phố làm việc về báo cáo kết quả thực hiện tiếp công dân của Phòng - ban thuộc Ủy ban nhân dân quận 7 (kỳ báo cáo năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019) (theo văn bản số 207/TCD-HCTH ngày 06/11/2019 của Ban TCD Thành phố) Thành phần: Người chủ trì:Đào Gia VượngNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:PH1UBTình trạng:Chưa họp
14:00Nội dung:Kiểm tra các hoạt động nhà trường năm học 2019 – 2020 đối với Trường MN Việt Nam Canada Thành phần: Người chủ trì:Bùi Thị Ngọc HiếuNgười đăng ký:Quản trịĐịa điểm:Tại Trường MN Việt Nam Canada (số 86 Đường Số 23, Nguyễn Lương Bằng, Q7)Tình trạng:Chưa họp