Lịch tiếp xúc cử tri

Kế hoạch số 92/KH-MTTQ-BTT ngày 12/06/2018 của Ban thường trực (13/06/2018)
Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri quận 7 sau kỳ họp thứ 05 của tổ đại biểu Quốc hội khóa XIV - Đơn vị bầu cử số 02 – quận 7
Kế hoạch số 93/MTTQ-BTT ngày 12/06/2018 của Ban thường trực (13/06/2018)
Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 09 của tổ đại biểu HĐND thành phố khóa IX - Đơn vị bầu cử số 7- quận 7
Xem theo ngày:
Xem