Thông tin tuyên truyền

Hội nghị “Phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương” (10/05/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 1048/KH - UBND ngày 17/3/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 7, sáng ngày 28/4/2021, Ủy ban nhân dân Quận 7 tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Hội nghị “Phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn quận năm 2021” (20/04/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 1589/KH - UBND ngày 14/4/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn quận năm 2021, chiều ngày 15/4/2021, Ủy ban nhân Quận 7 phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Tân Quy, Quận 7 tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho đối tượng đặc thù là người dân tộc thiểu số trên địa bàn phường Tân Quy, Quận 7.
Hội nghị “Phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương” (16/04/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 1048/KH - UBND ngày 17/3/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 7, sáng ngày 14/4/2021, Ủy ban nhân Quận 7 tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đồng hành cùng bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026” (14/04/2021)
Sáng ngày 01/4/2021, Uỷ ban nhân dân phường Bình Thuận, Quận 7 phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Đồng hành cùng bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”.
Tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản có liên quan (14/04/2021)
Ngày 25/3/2021, Chi hội Luật gia phường Phú Thuận, Quận 7 tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản có liên quan.
Tổ chức “Triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ” (28/01/2021)
Sáng ngày 26/01/2021, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã tổ chức triển khai Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Hội nghị thu hút 148 lượt cán bộ, công chức trực thuộc các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể quận và 10 phường trên địa bàn tham dự.
Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng,tôn giáo” (19/01/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 07/KH – UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân phường Bình Thuận, Quận 7, sáng ngày 15/01/2021, Ủy ban nhân dân phường Bình Thuận, Quận 7 phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản có liên quan trên địa bàn quận 7 (29/12/2020)
Chiều ngày 24/12/2020, Ủy ban nhân dân Quận 7 phối hợp Quận đoàn 7 tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản có liên quan trên địa bàn quận 7”. Hội nghị thu hút 182 lượt cán bộ, công chức 10 phường, tuyên truyền viên pháp luật phường, thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự.
Tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận 7 (11/12/2020)
Chiều ngày 04/12/2020, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quận 7”. Hội nghị thu hút 121 lượt cán bộ, công chức trực thuộc các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể và 10 phường trên địa bàn tham dự.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số quy định về Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan (06/11/2020)
Sáng ngày 03/11/2020, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11” dưới hình thức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến một số quy định về Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan, thu hút 136 lượt cán bộ, công chức trực thuộc các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể và 10 phường trên địa bàn tham dự.
DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT (KÈM TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN) (28/09/2020)
Hội nghị “phổ biến một số nội dung pháp luật về đất đai, xây dựng cho cán bộ, công chức quận 7” (30/09/2020)
Ngày 05/11, UBND Quận 7 đã tổ chức hội nghị phổ biến thông tin pháp luật về đất đai, xây dựng cho gần 200 cán bộ, công chức trực thuộc các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể và 10 phường trên địa bàn.
Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và hướng dẫn những việc cần lưu ý khi tham gia lưu thông (30/09/2020)
Hưởng ứng Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 (tuần lễ cao điểm thời gian từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2019).
Diễn kịch pháp luật “Câu chuyện cần biết” (30/09/2020)
Tổ chức Ngày hội an toàn giao thông và giao lưu âm nhạc truyền thống (30/09/2020)
Tập huấn Kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục và phòng chống bạo lực học đường (30/09/2020)
Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội ma túy, cờ bạc, tín dụng đen cho công nhân nhà trọ (30/09/2020)
Tuyên truyền Luật Trẻ em và các văn bản liên quan (30/09/2020)
Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người và đẩy lùi tín dụng đen (30/09/2020)
Nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người và đẩy lùi tín dụng đen. Sáng ngày 08/8/2020, tại nhà Văn hóa lao động quận 7, Liên đoàn lao động - Hội Liên hiệp phụ nữ - Công an quận 7 đã tổ chức truyền thông về phòng, chống hành vi đưa người ra nước ngoài trái phép; phòng, chống mại dâm, ma túy; tín dụng đen cho Ban chủ nhiệm CLB “Gia đình phòng chống tệ nạn xã hội”, CLB “Nữ chủ nhà trọ” và công nhân.
NGÀY HỘI THANH NIÊN CÔNG NHÂN NĂM 2020 (30/09/2020)
Xem theo ngày:
Xem