Thông tin tuyên truyền

MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẬP VI BẰNG (22/09/2023)
Căn cứ vào các Điều 36, 37, 38, 39 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thừa phát lại, viết tắt là Nghị định số 08/2020/NĐ-CP
Tuyên truyền Thông tư số 52/2023/TT-BTC ngày 08/8/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP (22/09/2023)
Ngày 08/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2023/TT-BTC hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 23/9/2023.
Tuyên truyền Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử (22/09/2023)
Ngày 31/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BNV hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2023.
Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận Pháp luật (07/04/2023)
MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ CHUNG CƯ (23/08/2023)
(Trích Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD ngày 07/9/2021 của Bộ Xây dựng về Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư)
MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG (23/08/2023)
(Trích Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 và Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ)
Tuyên truyền các giải pháp cải cách hành chính - Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến theo Công văn số 3109/BTTTT-CĐSQG ngày 01/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông (23/08/2023)
Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 3109/BTTTT-CĐSQG ngày 01/8/2023 về nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.
Các hoạt động tuyên truyền cho các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội dân tại Quận 7 (23/08/2023)
Nguyễn Thị Ngọc Thu - Hòa giải viên tiêu biểu tận tụy, hết lòng vì nhân dân” (03/08/2023)
BÀI VIẾT GIỚI THIỆU GƯƠNG HÒA GIẢI VIÊN GIỎI CỦA UBND PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG, QUẬN 7
Hòa giải viên – người làm dâu trăm họ (02/08/2023)
BÀI VIẾT GIỚI THIỆU GƯƠNG HÒA GIẢI VIÊN GIỎI CỦA UBND PHƯỜNG TÂN PHÚ, QUẬN 7
Tuyên truyền Thông tư 27/2022/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (26/07/2023)
Tuyên truyền Nghị quyết số 89/2023/QH15 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (24/07/2023)
Nghị quyết số 89/2023/QH15 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.
Tuyên truyền Nghị quyết số 98/2023/QH15 được Quốc hội Khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 24/6/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (21/07/2023)
Nghị quyết số 98/2023/QH15 được Quốc hội Khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 24/6/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 01/8/2023.
Tuyên truyền Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 (20/07/2023)
Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, cụ thể như sau
Tuyên truyền Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng (19/07/2023)
Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, được thực hiện từ ngày 01/7/2023
Tờ gấp tuyên truyền một số quy định về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình để tuyên truyền cho người dân tại Quận 7 (11/07/2023)
Buổi phổ biến, quán triệt quy định và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 (10/07/2023)
Thực hiện kế hoạch số 1421/KH-UBND ngày 03/4/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc tổ chức phổ biến, quán triệt quy định và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
Buổi tuyên truyền Luật Khám bệnh, chữa bệnh tại Quận 7 (06/07/2023)
Sáng 21/6/2023, Ủy ban nhân dân Quận 7 tổ chức hội nghị phổ biến Luật khám, chữa bệnh cho cán bộ, công chức khối đảng, cơ quan chính quyền Quận; công chức Tư pháp – Hộ tịch 10 phường; cán bộ, nhân viên Trạm Y tế 10 phường, Bệnh viện Quận 7; Bệnh viện Pháp - Việt; Bệnh viện đa khoa Tân Hưng; Bệnh viện Tim Tâm Đức; báo cáo viên pháp luật Quận; tuyên truyền viên pháp luật 10 phường.
Buổi tuyên truyền cho trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn Quận 7 (05/07/2023)
Ngày 26/6/2023, Ủy ban nhân dân Quận 7 phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận tổ chức buổi tuyên truyền một số nội dung Luật Trẻ em và Luật giao thông đường bộ cho trẻ em sống tại Cơ sở bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Long Hoa.
Buổi tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại Quận 7 (21/06/2023)
Ngày 14/6/2023, Phòng tư pháp Quận 7 đã tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ về quy trình thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia cho lãnh đạo, công chức có thẩm quyền thực hiện tại Ủy ban nhân dân quận và 10 phường theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Xem theo ngày:
Xem