Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền pháp luật về Nghị quyết 170/NQ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2022 ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (18/01/2023)
Nghị quyết 170/NQ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2022 ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Tuyên truyền pháp luật về “Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022” (30/12/2022)
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội thông qua vào ngày 14/11/2022 gồm 06 chương 56 điều, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023, thay thế Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007.
Tuyên truyền pháp luật về “Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công” (30/12/2022)
Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Xuân Tình Nguyện - Lần thứ 15 năm 2023 (30/12/2022)
Tuyên truyền pháp luật về “Luật Thanh tra năm 2022 - nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra” (20/12/2022)
Luật Thanh tra được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 (thay thế Luật Thanh tra năm 2010) với nhiều điểm mới nổi bật giúp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra. Một số điểm mới nổi bật đó là:
Tuyên truyền pháp luật về “Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác” (13/12/2022)
Bộ Công an ban hành Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành và hệ thống thông tin khác, có hiệu lực từ ngày 19/12/2022.
Tuyên truyền pháp luật về “Thông tư số 28/2022/TT-BGTVT quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải” (13/12/2022)
Ngày 29/11/2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 28/2022/TT-BGTVT quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải, có hiệu lực từ ngày 01/02/2023.
Tuyên truyền pháp luật về “Thông tư số 30/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông vận tải” (13/12/2022)
Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 30/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông vận tải, có hiệu lực ngày 01/02/2023.
Tuyên truyền pháp luật về “Quyết định 2228/QĐ-BTP ngày 14/11/2022 của Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp” (22/11/2022)
Ngày 14/11/2022, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2228/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.
V/v kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (22/11/2022)
Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em trong các khu chung cư; để nâng cao sự hiểu biết, chịu trách nhiệm trước phạm luật về các hành vi bạo lực với trẻ em.
Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam -9/11” - Ban Chỉ huy Quân sự Quận 7 tổ chức buổi sinh hoạt “Ngày chính trị - văn hóa tinh thần” (18/11/2022)
Ban Chỉ huy Quân sự Quận 7 tổ chức buổi sinh hoạt “Ngày chính trị - văn hóa tinh thần” trong lực lượng vũ trang Quận 7, đây là hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam -9/11”.
Tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam -9/11 và thực hiện trợ giúp pháp lý tại phường Tân Phong, Quận 7 (15/11/2022)
Ngày 04/11/2022, Ủy ban nhân dân phường Tân Phong đã tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” cho đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời kết hợp với Phòng Tư pháp Quận 7 và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân cư trú trên địa bàn phường.
Quận Đoàn 7 tổ chức Phiên tòa giả định và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11 chủ đề “Tuổi trẻ Quận 7 với pháp luật” (15/11/2022)
Sáng ngày 09.11.2022, tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 7, Quận Đoàn 7 phối hợp cùng Phòng Tư pháp Quận, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Quận 7 với Pháp luật” hưởng ứng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình đã diễn ra một số nội dung như:
Truyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11 và thực hiện trợ giúp pháp lý tại phường Tân Kiểng, Quận 7 (15/11/2022)
Ngày 11/11/2022, Ủy ban nhân dân phường Tân Phong đã tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11” cho đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời kết hợp với Phòng Tư pháp Quận 7 và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân cư trú trên địa bàn phường.
Tuyên truyền pháp luật về “Thông tư 06/2022/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành” (15/11/2022)
Ngày 25/10/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 06/2022/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành. Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 03 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp:
Tuyên truyền pháp luật về “Thông tư 08/2022/TT-BTC Thông tư ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại” (15/11/2022)
Ngày 01/11/2022, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 08/2022/TT-BTC Thông tư ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại (thông tư có hiệu lực từ ngày 22/12/2022).
Tuyên truyền Luật Xây dựng, Luật Đất đai cho chức sắc, chức việc các cơ sở Phật giáo trên địa bàn Quận 7 (15/11/2022)
Ngày 28/10/2022, Ủy ban nhân dân Quận 7 phối hợp Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam quận thực hiện tuyên truyền Luật Xây dựng, Luật Đất đai cho chức sắc, chức việc các cơ sở Phật giáo trên địa bàn Quận 7 – đây là một trong các hoạt động tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11.
Các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quận 7 - 09/11/2022 (15/11/2022)
Ủy ban nhân dân Quận 7 đã thực hiện các hoạt động hưởng ứng 10 năm thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11/2022 như:
Buổi truyền thông và thực hiện trợ giúp pháp lý ở cơ sở trên địa bàn Quận 7 năm 2022 tại phường Phú Mỹ (19/10/2022)
Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn về tài chính năm 2022 (kế hoạch 1044/KH-STP ngày 21/3/2022 của Sở Tư pháp), người cao tuổi, người cao tuổi khó khăn về tài chính giai đoạn 2022-2030 (Kế hoạch số 476/KH-UBND ngày 26/9/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 7), đồng thời thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế người cao tuổi-01/10.
Tuyên truyền pháp luật về “Quyết định 1085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/9/2022 Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025” (17/10/2022)
Ngày 15/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1085/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 – 2025, theo đó mục tiêu về rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa được xác định như sau:
Xem theo ngày:
Xem