Thông tin tuyên truyền

Buổi tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016 tại trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM (16/06/2022)
Ủy ban nhân dân phường Tân Phú phối hợp với trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh ban hành Kế hoạch số 1025/KH-UBND ngày 12/5/2022 về việc tổ chức “Ngày pháp luật” năm 2022 về tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016 tại trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh.
Buổi bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại Quận 7 năm 2022 (16/06/2022)
Thực hiện kế hoạch số 711/KH-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn quận năm 2022.
Buổi bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở (16/06/2022)
Thực hiện kế hoạch số 573/KH-UBND ngày 21/02/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận năm 2022.
Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 với các mục tiêu sau (16/06/2022)
Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2030 với các mục tiêu sau (16/06/2022)
Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình đến năm 2030 với các mục tiêu sau (16/06/2022)
Thực hiện chiến lược và 02 chương trình thuộc lĩnh vực gia đình tại Quận 7 (16/06/2022)
Thực hiện Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược);
Điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất vay vốn 2%/năm Theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP (25/05/2022)
Ngày 20/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, trong đó, hỗ trợ lãi suất 2%/năm.
Buổi tuyên truyền và công bố quyết định công nhận hòa giải viên tại phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (18/05/2022)
Ngày 26/4/2022, Ủy ban nhân dân phường Tân Quy đã ban hành 14 quyết định thành lập tổ hòa giải cơ sở và hòa giải viên cơ sở ô khu vực, theo đó phường Tân Quy có tất cả 14 tổ hòa giải ở cơ sở với 50 hòa giải viên.
Tuyên truyền Luật Cư trú tại phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM (06/05/2022)
Ủy ban nhân dân phường Tân Kiểng ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 03/3/2022 về việc tổ chức tuyên truyền Luật Trẻ em năm 2016 và Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn phường. Kế hoạch nêu rõ việc thực hiện tuyên truyền Luật Cư trú năm 2020; phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ phường trong việc tuyên truyền Luật trẻ em năm 2016; thực hiện phát thanh tuyên truyền Luật Cư trú năm 2020, Luật trẻ em năm 2016 và đăng tin tuyên truyền tại các bản tin khu phố, tổ dân phố.
Tập huấn, triển khai VBPL cho các cơ sở Y, Dược, Mỹ phẩm, Dịch vụ thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn Quận 7 (06/05/2022)
Ngày 15/4/2022, Phòng Y tế Quận 7 - thành viên của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Quận 7 phối hợp phòng Tư pháp Quận 7 tổ chức 01 buổi tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho 240 người đại diện các cơ sở Y, Dược, Mỹ phẩm, Dịch vụ thẩm mỹ tư nhân trên địa bàn Quận 7, nhằm cung cấp kiến thức pháp luật cho các cơ sở kinh doanh.
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Quận 7 (06/05/2022)
Ngày 19/4/2022, Phòng Thanh tra Quận 7 - thành viên của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Quận 7 tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đến 120 người là công chức thuộc Ủy ban nhân dân quận và phường, viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp, trường học.
Quán triệt quy định và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (06/05/2022)
Thực hiện kế hoạch số 762/KH-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc tổ chức phổ biến, quán triệt quy định và tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
Giao ban công tác tư pháp quý I/2022 (06/05/2022)
Ngày 11/3/2022, Phòng Tư pháp Quận 7 họp giao ban nhằm kiểm tra tiến độ triển khai chương trình công tác tư pháp 10 phường năm 2022.
Tập huấn kiến thức pháp luật về công tác chứng thực năm 2022 (06/05/2022)
Ngày 26/4/2022, Phòng tư pháp Quận 7 đã tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ cho 30 người là đại diện lãnh đạo, công chức phụ trách công tác chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký tại quận và phường (theo Kế hoạch số 712/KH-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 7).
Những điều người dân cần biết về Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020 (06/05/2022)
So với Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (gọi tắt là “Luật năm 2012”) thì Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 (gọi tắt là “Luật sửa đổi năm 2020”) có các điểm mới nổi bật như
Những điểm mới của Luật Biên phòng Việt Nam (06/05/2022)
Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 thay thế Pháp lệnh Bộ đội biên phòng 1997, gồm 06 Chương, 36 Điều, có một số quy định mới nổi bật như:
Những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020 (06/05/2022)
Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/11/2020, gồm 16 Chương, 171 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, thay thế Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13. Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020 có một số điểm mới như
Một số nội dung mà người dân cần biết về Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (06/05/2022)
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực pháp luật ngày 01/01/2022 (sau đây gọi tắt luật năm 2020) thay thế cho Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006 (gọi tắt là luật năm 2006) hết hiệu lực, luật năm 2020 có 7 Chương, 74 Điều với một số quy định mới nổi bật liên quan đến công dân đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động như:
Quy định pháp luật về trình tự, thủ tục đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (06/05/2022)
Pháp lệnh 01/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 24/3/2022 Pháp lệnh trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, với một số nội dung cơ bản như sau:
Xem theo ngày:
Xem