Thông tin tuyên truyền

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TRONG THÁNG 9 NĂM 2019 (21/10/2019)
CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC THÁNG 10 NĂM 2019 (21/10/2019)
Tổ chức “Ngày pháp luật tháng 8/2019” phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và một số văn bản pháp luật có liên quan. (26/09/2019)
Thông qua việc phổ biến giúp các đối tượng tham dự củng cố kiến thức pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước.
CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8 NĂM 2019 (19/09/2019)
Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật
Công văn số 2426/PCTT-KD ngày 10/9/2019 của Công ty điện lực Tân Thuận (19/09/2019)
V/v tuyên truyền quy trình thí điểm cơ chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp
Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận năm 2019 (18/09/2019)
Thực hiện Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp ban hành chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên.
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình và triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình năm 2019 (18/09/2019)
Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách gia đình cấp quận, phường, khu phố. Cung cấp, cập nhật kiến thức, triển khai khai các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực gia đình.
Tập huấn “Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận 7 năm 2019” (18/09/2019)
Đảm bảo tính thống nhất và triển khai đồng bộ quy định về phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn Quận nhằm đạt mục tiêu đề ra; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND.
Phối hợp trợ giúp pháp lý lưu động trên địa bàn quận năm 2019 (18/09/2019)
Nhằm cung cấp các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, qua đó giúp cho đối tượng được trợ giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật trên địa bàn quận.
Phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn quận năm 2019 (18/09/2019)
Nhằm phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn quận hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần thực hiện tốt phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”.
SỐT XUẤT HUYẾT – NGUY HIỂM HƠN TA TƯỞNG (16/09/2019)
Bệnh Sốt xuất huyết (SXH) lây truyền qua trung gian muỗi vằn, loại muỗi lưu hành tại vùng nhiệt đới và gắn liền với đời sống dân cư đô thị. Hiện vắc-xin phòng bệnh sốt xuất huyết chỉ mới được thử. Do đó biện pháp phòng bệnh chủ yếu vẫn là chủ động diệt lăng quăng ngay tại nơi ở, nơi làm việc.
CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG, TRỌN ĐỜI VÌ NƯỚC, VÌ DÂN (13/09/2019)
Chủ tịch Tôn Đức Thắng quê ở xã Mỹ Hòa Hưng, Thành phố Long Xuyên, sinh ngày 20/8/1888 trong một gia đình nông dân nghèo. Năm 18 tuổi, Chủ tịch Tôn Đức Thắng lên Sài Gòn, là một trong những người đầu tiên của phong trào công nhân cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta. Đồng thời là người công nhân Việt Nam đầu tiên hoạt động trong phong trào công nhân Pháp. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã cùng với hải quân Pháp nổi dậy ở biển Đen để kéo cờ ủng hộ nước Nga Xô Viết, nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.
LỜI DI CHÚC SÁNG SOI CHO NON NƯỚC (13/09/2019)
Để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Chúng ta hãy nghiêm túc liên tưởng đến những điều Bác dặn trong bản di chúc thiêng liêng. Đã 50 năm trôi qua, nhưng mãi đến hôm nay mỗi lời dặn của Bác trong di chúc vẫn soi sáng cho chúng ta học tập.
DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT/TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN, HUYỆN (04/09/2019)
DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT/TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN, HUYỆN
Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm năm 2019 (26/08/2019)
Nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra, lập hồ sơ và tiến hành các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
TỪ NGÀY 01/8, CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẮT GIẢM SỬ DỤNG SẢN PHẨM NHỰA DÙNG MỘT LẦN (21/08/2019)
UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019 - 2021.
Tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2019 (20/08/2019)
Nhằm bồi dưỡng kỹ năng lập hồ sơ và tiến hành các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực cho đối tượng là đội ngũ cán bộ, công chức thuộc quận và UBND 10 phường.
Tuyên truyền, phổ biến và triển khai các văn bản pháp luật lĩnh vực xây dựng (20/08/2019)
Nhằm hướng dẫn các quy định pháp luật; nâng cao hiểu biết, hiệu quả, nghiệp vụ trong công tác quản lý trật tự xây dựng cho cán bộ, công chức của các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Quận và UBND 10 phường. Qua đó, góp phần hạn chế những thiếu sót, vi phạm trong quá trình quản lý hoạt động xây dựng, nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Quận.
Tuyên truyền một số nội dung liên quan đến cải cách hành chính (20/08/2019)
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp thực hiện cải cách hành chính xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân trong sạch, vững mạnh, xác định cơ quan, đơn vị công khai, minh bạch.
Phổ biến một số quy định về Luật An ninh mạng và các văn văn bản có liên quan (20/08/2019)
+ Triển khai phổ biến, thực hiện hiệu quả các nội dung của Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Xem theo ngày:
Xem