Thông tin tuyên truyền

title Phổ biến pháp luật

10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật tại Quận 7
Thứ hai, 18/07/2022, 16:08 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Luật Phổ biến giáo dục pháp luật được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực pháp luật ngày 01/01/2013 quy định quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn kịp thời và đạt kết quả tốt, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã xây dựng quy chế phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận và các ngành, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, phù hợp với thực tiễn của đơn vị, địa phương.

Qua 10 năm, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận và các ngành, các đơn vị có liên quan đã tổ chức 10.378 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với 643.249 lượt người tham dự; phát hành 1.318.543 tài liệu tuyên truyền; tổ chức 97 hội thi tìm hiểu pháp luật thu hút 46.773 lượt người tham gia. Riêng việc thực hiện “Ngày Pháp Luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” tại Quận 7 đã tổ chức 244 cuộc tuyên truyền, hội thi thu hút 15.342 người tham dự, cấp pháp 6.670 tài liệu tuyên truyền các loại. Từ đó, giúp cán bộ, công chức, viên chức và người dân hiểu hơn về pháp luật và chấp hành nghiêm những quy định pháp luật.

 

2. Hình ảnh tuyên truyền từ năm 2013-2022

 

 

 

 

Nguồn: Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 182